Pertti Jarla planerar cyklingsskyltar

DESIGNER. Staden har anlitat serietecknaren Pertti Jarla, känd för Fingerpori. Bild: Arkiv / Max Nyberg

Vissa av Borgås cykelleder får namn – och samtidigt specialdesignade skyltar.

Borgåborna fick i april ge namnförslag till sex gång- och cykelvägar på olika håll i staden. Eftersom den nationella cykelveckan nu pågår har man offentliggjort de vinnande förslagen (se faktaruta). Totalt fick man nästan 590 förslag från över 100 personer.

– Förslagen var välgenomtänkta och kunde motiveras antingen utifrån områdets egenskaper, historia eller gamla namn. Många av förslagen var uppfinningsrika och vissa förslag hade också humoristiska inslag, säger Hanna Linna-Varis från kommuntekniken.

Arbetsgruppen bakom projektet gick igenom bidragen och valde sina favoriter som nu går vidare för beslutsfattande. I valet beaktas att namnen är lämpliga för platserna och att de fungerar både på finska och på svenska.

Projektet går vidare i samarbete med serietecknaren Pertti Jarla som står bakom serien Fingerpori och som varit Borgåbo de senaste tre åren. Jarlas jobb är att planera skyltarna, och tanken är att några av skapelserna ska dyka upp vid huvudleder under sommaren. Skyltarna styr gång- och cykeltrafiken och informerar om specialobjekten vid rutterna. De första skyltarna placeras vid Maren.

Staden har satsat på att främja cykeltrafiken med målet att göra miljön för gång- och cykeltrafiken mera lockande. Genom projektet vill man också skapa en tydlig skyltning och främja såväl motionsglädjen som den lokala kulturen.

Strandstigen längs västra åstranden heter Västra åstråket/Läntinen jokiraitti.

Rutten i folkparken i Kokon heter Paviljongstigen/Paviljonginpolku.

Rutten i riktning med Tolkisvägen från Aurorahallen till Vinnarvägen heter Vinnarens genväg/Voittajan oikopolku.

Rutten i Vårbergaskogen, till anslutningen av Sampovägen heter Vårskogens bana/Kevätmetsänbaana.

Rutten från Vårbergavägen och Majberget heter Majs genväg/Toukon oikopolku.

Rutten under ellinjen vid Prästgårdsåkern heter Strömlinjen/Virtaviiva.

Mer läsning