Persontrafik målet för utvecklingen i Nickby

SNABB UTVECKLING. Pekka Söyrilä och Jarkko Lyytinen säger att invånarnas stöd är viktigt när Nickby byggs ut. I bakgrunden OP-kvarterat som torde vara färdigt byggt ännu i år. Bild: Kristoffer Åberg

Bostadsområdena Sibbo Ådal, som byggs just nu, och Nickby gård som kommunen ska ta itu med härnäst är hörnstenarna i projektet med att få persontågstrafik till Nickby. Målsättningen är att beslut i frågan ska tas under den här fullmäktigeperioden.

Invånarantalet i Nickby växer just nu med ett par hundra invånare per år och om allt går enligt planerna ska inflyttningen vara densamma under de närmaste åren. En förutsättning för en lyckad tillväxt är att produktionen av bostäder och tjänster håller jämna steg med inflyttningen och, minst lika viktigt, att de nuvarande invånarna har en möjlighet att påverka hur området utvecklas.

Det här är man mycket medvetna om i Sibbo, planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen nämner Nickby-kvällen som ett exempel på hur invånarna kan vara delaktiga och hållas informerade om planeringen av området. Informationskvällen ordnades i Nickby hjärta i april.

– Vi gick bland annat igenom gatuprojekt, den nya huvudhållplatsen för bussar, utbyggnaden av Nickby hjärta och det nya daghemmet i samband med skolcentret (se karta). Det är viktigt att vi kan beakta invånarnas synpunkter i planläggningen och dessutom får utvecklingen i Nickby större acceptans bland invånarna när de får vara med i planeringen, säger Lyytinen.

Minnen och historia

Kommunen har också ordnat verkstäder och enkäter. En av de mest intressanta var Minnenas Nickby där deltagarna fick markera värdefulla byggnader och andra viktiga platser i Nickby på en karta och lägga till egna kommentarer.

– Här minns en svarande hur det på 1970-talet var trängsel på Stora Byvägen då man besökte farmor på ålderdomshemmen och här minns en annan de fina pulkabackarna vid branten mot ån, säger Lyytinen när han bläddrar bland svaren.

Att samla invånarnas minnen har en viktig funktion i marknadsföringen av Nickby. För till skillnad från Söderkulla som kan säljas med närheten till havet och motorvägen har man definierat kultur och historia som Nickbys främsta trumfkort. När Sibbo Ådal får kring tusen nya invånare och Nickby gård så småningom 3 500 invånare är det viktigt att området har en stark attraktionskraft.

– Det finns bevis för att Nickby var en boplats redan för över 3 500 år sedan, här finns de tidigaste spåren av djurhållning i hela landet, vi har en medeltida kyrka och Kungsvägen löper här förbi, nämner Lyytinen som exempel på Nickbys långa historia.

Persontrafik

Tf utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä säger att en gemensam nämnare för allt utvecklingsarbete i Nickby är målsättningen att man ska få persontågstrafik till området.

– Det finns inskrivet i kommunens strategi och målet är att vi under den pågående fullmäktigeperioden ska få beslut om att persontrafik ska inledas. Sedan tar det förstås en tid innan planerna kan bli verklighet.

En av förutsättningarna för att persontrafiken ska bli av är att bankorridoren på avsnittet Kervo–Nickby ska ha minst tjugotusen invånare.

– I Sibbo arbetar vi för att utveckla Nickby och Tallmo och på Kervos sida håller man på att bygga ut Ahjo, säger Söyrilä.