Pernå Skärgårds Vattenandelslag: Gott resultat tryggar verksamheten

Christer Nikander har skrivit i ÖN om Pernå skärgårds Vattenandelslags ärenden. Skrivelsen innehåller en del påståenden som behöver bemötas.

I Lovisa behandlas andelslagets ansökan om fastställande av verksamhetsområde. Ansökan godkändes enhälligt i Närings- och infrastrukturnämnden. Fastställande vore nyttigt både för naturen och samhället bland annat därför att om nybyggnad sker på verksamhetsområdet så har bygget bättre möjligheter att bli anslutet till ett befintligt vatten- och avloppsvattensystem, i stället för att fastigheten skulle skaffa ett skilt system som kräver eget underhåll och förorsakar olikartade skador på miljön. Nuvarande byggnadsbestånd behöver inte utsättas för anslutningstvång (och tvång finns inte heller i lagen, om befintliga avloppshanteringssystem – speciellt på känsliga grundvatten- och strandområden – är tidsenliga). En fungerande infrastruktur betjänar såväl fast- som fritidsbosättning.

Det är klart att ett tillägg av anslutningar medför ekonomisk nytta också för ett andelslag som inte strävar efter att göra vinst, men man ska inte överdriva detta motiv. Hantering av vatten och avloppsvatten kostar i alla fall ungefär lika mycket oberoende av byggnadssätt. Om man uppför ett nybygge är det klokt att räkna in också anslutningen i samma investering.

Andelslaget grundades i tiden med de fasta invånarnas vilja och stöd. Utan dem hade byggandet av det 86 km långa nätverket inte varit möjligt. Givetvis ansluter sig inte alla till andelslaget, till exempel för att de redan har sakliga bruks- och avloppsvattensystem. Tillgången till rent bruksvatten är dock inte självklar under torra (eller alltför regniga) somrar, och därför väljer allt fler anslutning och säkrar obegränsad tillgång till rent, kontrollerat vatten. Speciellt viktigt är rent vatten för Sarvsalö och Kabböle, där jordmånen innehåller mycket järn, radon och också uran. Jag tror, att invånarnas starka stöd för vattenandelslaget fortsätter.

Andelslagets ekonomiska ställning är planenligt god. På förslitning underkastade anläggningstillgångar görs avskrivningar i enlighet med bokföringslagen. Avskrivningarna avser bokföring av de ursprungliga investeringarna som kostnader under deras sannolika verkningstid (upp till 40 år). Finansieringen sköts när investeringarna görs och avskrivningarna belastar resultatet årligen men inverkar inte på kassan. Andelslagets resultat före avskrivningar är vinstbringande, och kassaläget starkt. Andelslagets kommande verksamhet är enligt min uppfattning ekonomiskt sett inte i någon som helst fara. Jag är övertygad om att andelslagets skuldbetalningsförmåga är tillräcklig. Jag tror, att andelslaget förmår upprätthålla sin nuvarande goda servicenivå och sköta också framtida reparationskostnader.

Nikander jämför priset för andelslagets anslutning med priset för Lovisa Vattens anslutningar i stadens centrum. Detta är enligt min uppfattning inte realistiskt. Om Lovisa skulle ta över andelslaget och själv börja sälja anslutningar till nätet, skulle priset sannolikt inte skilja sig från andelslagets anslutningspris. Det är klart att nätverkets byggande till Härpe by på Sarvsalö har kostat mycket, och det syns i anslutningarnas priser.

Anslutningar för 4 000 euro lönar det sig inte att vänta på. I alla händelser är förhandlingar med Lovisa Vatten möjliga tidigast om 10-15 år, när andelslaget är skuldfritt, eftersom staden meddelat att man förhandlar endast med skuldfria andelslag.

Jag stöder naturskydd och rena stränder. Därför stöder jag också vattenandelslaget.

Urho Ilmonen

Styrelseordförande för Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Här kan du läsa Christer Nikanders insändare.

Mer läsning