Permitteringar diskuteras i kyrkorådet

DOMKYRKAN. Nu ska man diskutera permitteringar också inom den kyrkliga samfälligheten. Bild: Kristoffer Åberg

Coronaepidemin leder till minskade skatteintäkter också för kyrkan. Förslaget till gemensamma kyrkorådet i Borgå är att man genast inleder samarbetsförhandlingar i samfälligheten och i de båda församlingarna.

Det är inte bara skattetillströmningen som kommer att sina under den senare delen av året.Tillställningar

har också inhiberats och församlingsverksamheten har skurits ner. Arbetet minskar för de kyrkligt anställda.

När gemensamma kyrkorådet i Borgå möts på torsdag är förslaget att man ska besluta att genast inleda samarbetsförfarande i hela den kyrkliga samfälligheten och i församlingarna.

Under förhandlingarna ska man komma överens om tidsbestämda ändringar i de anställdas arbetsuppgifter under coronavirusepidemin, utreda för vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare det inte finns arbete och eventuellt permittera dem för högst 90 dagar, på heltid eller deltid.

Det är kyrkoherdarna, förvaltningsdirektören och eventuellt en del förmän som ska genomföra samarbetsförfarandet och de ska också bestämma vilka personalgrupper som omfattas av förhandlingarna.

Mer läsning