Permittera eller stoppa rekryteringen, beslutsfattarna får bestämma

Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stads samarbetsförhandlingar avslutades på tisdagen, parterna kunde inte komma överens. Nu är det beslutsfattarna, först stadsstyrelsen och sedan stadsfullmäktige som har avgörandet i sin hand.

Listan på de personalgrupper som inte skulle omfattas av en eventuell permittering har blivit längre sedan samarbetsförhandlingarnas inleddes men annars har man inte kommit så mycket längre i permitteringsfrågan. Däremot lyfter arbetsgivarparten nu fram ett alternativ till permittering.

Årligen säger cirka 200 arbetstagare eller tjänsteinnehavare upp sig eller går i pension från stadens tjänst.

Därför kunde stadens personalkostnader minskas genom att bestämma att man inte besätter mellan 40 och 60 arbetstillfällen som blir lediga före utgången av år 2022.

Man har delat upp arbetstillfällena mellan sektorerna och räknat ut att bildningssektorn borde låta bli att anställa 31–33 personer, social - och hälsovårdssektorn 5–10, koncernförvaltningen 7–10, räddningsverket i Östra Nyland 1–3 och affärsverken sammanlagt 3,5–5,5 personer.

God anda

– Det var helt väntat att arbetstagarparten inte skulle godkänna arbetsgivarnas bud, varken om permittering eller om rekryteringsstopp, säger personaldirektör Anu Kalliosaari. Inte tycker vi på arbetsgivarsidan heller om att permittera folk.

– Förhandlingarna har förts i en god andra. Vi har fört sakliga diskussioner och har förstått varandras synpunkter.

Anställningsstoppet har i olika form redan använts i Borgå stad, varje nyanställning ska motiveras.

– Men man har aldrig tidigare definierat det på det här sättet, att sektorerna fått egna mål, säger Anu Kalliosaari.

– Handlingarna från våra samarbetsförhandlingar går nu till beslutsfattarna tillsammans med programmet för hållbar ekonomi. Det är viktigt att de behandlas som en helhet.

Anu Kalliosaari kommer ihåg samarbetsförhandlingar med en mer dramatisk avslutning.

– Det var 2010 när 41 personer i stadens tjänst sades upp.

Nej till både permittering och anställningsstopp

Sune Forss har deltagit i samarbetsförhandlingarna som arbetstagarnas representant, som huvudförtroendeman.

– Vi kan inte godkänna permitteringar. De skulle gälla endast för år 2020 och det ges ingen garanti för att det inte blir nya samarbetsförhandlingar efter det.

– Ett rekryteringsstopp kan vi inte heller säga ja till. Vi vet att folk redan nu är trötta och överarbetade. Med färre anställda blir läget än värre.

Forss konstaterar att det är beslutsfattarna som nu har avgörandet i sin hand.

– De får bestämma vilken service de inte längre vill erbjuda Borgåborna.

Samarbetsförhandlingarna har pågått utan något slag av inblandning av de förtroendevalda.

– Inget parti har tagit kontakt, säger Sune Forss. Vi vet inte hur de resonerar men det lär väl framgå av besluten.

Stadsfullmäktige behandlar både personalfrågan och programmet för en hållbar ekonomi vid sitt möte den 11 juni.

Mer läsning