Pensionärer på barrikaderna

Vi har hört och läst om dem. De aktiva pensionärerna som tar för sig i livet och vägrar att slå sig till ro i gungstolen. Som ställer krav och vet vad de vill. Dagens pensionärer utgör en grupp, vars behov man inte nonchalant avfärdar.

I Borgå är de omkring tusen medlemmarna i den svenska pensionärsföreningen en grupp att räkna med, och det finns åtta pensionärsföreningar till. Bara i Borgå.

Nu agerar pensionärerna, men också anhöriga till äldre, för att bevara äldreboendet i Ebbo. Kommunalhemmet, som det hette förr, byggdes på 1970-talet för Borgå landskommuns äldre. På den tiden var det närmast en självklarhet att äldre i något skede flyttade till "hemmet." Man fick sitt eget rum och kunde ta med sig en del personliga föremål, för att göra den sista flytten lättare.

I dag lever vi längre än någonsin, vilket givetvis är glädjande. Mantrat som ständigt upprepas är att vi ska bo hemma tills vi dör. Politiker verkar nära en önskedröm att bo hemma, det är precis vad alla vill. Tekniken ska överbygga alla hinder för ett tryggt och smidigt boende.

Verkligheten är att många äldre är otrygga, rädda och ensamma i sina hem. Det finns exempel på över nittioåriga hemmaboende som gång på gång faller efter att ha tappat medvetandet, men som efter en kort visit på några dagar på Apollos avdelning förväntas klara sig själva igen.

I går överräcktes en proteslista med omkring tusen namn till Borgå fullmäktigegrupper med en uppmaning om att inte förverkliga planerna att stänga Ebbo åldringshem i höst. Även pensionärsföreningen ställer sig bakom kravet att Borgå inte får slå ihop Apollo och avdelning 1 i Näse.

Rädslan stor att det uppstår en brist på intervall- och rehabiliteringsplatser i Borgå.

Bland Äppelbackens invånare som just nu är evakuerade till Ebbo finns många som trivs ypperligt bra där. Den långa korridoren i Ebbo ålderdomshem är en trevlig och lagom lång promenadrutt och det finns ingen risk för att en glömsk åldring ska irra bort sig.

Sen finns det också många äldre som vill bo hemma så länge som det går. Det ska också vara möjligt, och stödjas med vård- och andra insatser för att tillvaron ska kännas trygg och meningsfull.

Det utdömda ålderdomshemmet i Ebbo ska i alla fall stängas från och med i höst. Alternativen efter stängningen är att sälja eller riva.

Att hitta en köpare som ser potentialen i en institution byggd för mer än fyrtio år sedan är inte lätt. I synnerhet som den ligger långt från centrum och har dåligt med allmänna kommunikationsmedel. Komplexet kräver dessutom omfattande saneringar för att uppfylla dagens krav på modernt boende. Och att riva det kostar omkring en miljon euro.

I Borgå, och även i Lovisa, satsar både staden och privata aktörer på att bygga nya vårdhem. Men nu hoppas alltså många att Borgå stad tänker om och behåller Ebbo åldringshem som ett vårdhem för äldre också i fortsättningen.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade på sitt förra möte att en ny bedömning ska göras i frågan om att slå samman Apollo och avdelning 1 i Näse.

En utredning över behoven inom äldre omsorgen, som de svenska pensionärerna kräver i en insändare i dagens ÖN, är därför helt på sin plats.

Lika lite som barndomen får ses som en transporträcka till det produktiva vuxenlivet får ålderdomen ses som förstadiet till döden. Även äldre är goda skattebetalare, och kraven på att få leva livet ut med god kvalitet är befogade.

Mer läsning