Pengar borde hittas för Hindhårskolorna

BILDNINGSCENTRUM. Hindhårskolorna har lidit av problem med inomhusluften under de senaste åren. Bild: Kristoffer Åberg

Lokalitetsdirektör uppskattar att nybyggena i samband med bildningscentret i Hindhår kommer att kosta mellan fyra och fem miljoner euro.

Den äldsta delen av Hindhår bildningscentrum ska rivas i sommar och inför hösten kommer det att finnas baracker placerade på parkeringsplatsen, baracker för matsalen och för de klasser som måste flytta ut från skolan.

Redan nu finns det preliminära planer på hur man ska placera ersättande byggnadsdelar, och den nya idrottshallen.

– Den gamla idrottshallen är i ett sådant skick att den inte lönar sig att reparera, det blir dyrare än att bygga nytt, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Men vi kommer inte att riva den ännu i år.

Hallen är ännu inte försatt i användningsförbud.

– Vi diskuterar hela tiden frågan med hälsoinspektören, säger Boström.

Saklig diskussion

Elevernas föräldrar kallades till infomöte på tisdagen och bland dem som kom på plats var tongångarna helt sakliga, säger Laura Karén, som jobbar i den finska skolan men som också är kommunal SFP-beslutsfattare.

Tidigare har föräldrarna varit upprörda över problemen med inomhusluften i skolbyggnaden, men nu upplever man att staden har tagit hand om och försöker åtgärda problemen på bästa sätt.

– Den finska skolan använder inte längre gymnastiksalen, säger Karén. Vi har både personal och elever som får symtom redan efter en kortare vistelse i salen.

Den svenska skolan använder ännu salen, som dessutom är i flitig användning utanför skoltid.

Ännu finns inte några exakta planer på nybyggena.

– Vi har gjort en preliminär skiss, närmast för att kunna få en klar bild av var på tomten vi kan få plats för en ny byggnadsdel, säger Boström.

Den gamla delen som ska rivas är problematisk också för att elcentralen finns just där.

– Vi ska skaffa en sjöcontainer som får bli tillfällig elcentral, säger Boström.

Bildningsnätet

Den stora frågan är naturligtvis kostnaderna, och tidtabellen.

– I budgeten har vi bara planeringspengar, 100 000 euro, säger Börje Boström. Dessutom används en del av lokalitetsledningens reparationsanslag för reparationer inne i de delar av skolfastigheten som inte rivs. Det handlar om nya tätningar och om att byta golvmaterial, till exempel.

Boström uppskattar kostnaderna för de nya byggnadsdelarna, idrottshallen inkluderad, till mellan fyra och fem miljoner euro. En summa som det inte är lätt att klämma in i den redan mycket späckade investeringsplanen.

– Vi får ta upp investeringen i samband med budgetarbetet för 2019, säger Boström.

– Dessutom ska vi vänta på bildningsnätsutredningen. Det är inte självklart att alla skolor som finns i dag kommer att finnas också i fortsättningen. Det beror ju bland annat på elevantalet i framtiden.

Mer läsning