"Pengar är inte problemet"

VARA ELLER INTE VARA. Det är möjligt att ungdomsishallen rivs för att ge plats för en ny ishall. Bild: Tommi Willberg

Det kan löna sig att bygga nya hallar i stället för att reparera ungdomsishallen och Aurorahallen, säger stadsdirektören.

I oktober stängdes ungdomsishallen i Kokon eftersom man konstaterade att takkonstruktionerna var bristfälliga. Inte heller Aurorahallens tak är så hållfast som det borde vara, men den hallen har man ändå kunnat hålla öppen.

Enligt Borgå stads planer i slutet av 2016 skulle en upphandling av takreparationer inledas i januari, reparationerna skulle starta i mars och både ungdomsishallen och Aurorahallen kunna öppnas igen i september.

Nu gick det inte så. Inget enda byggbolag gav anbud på takreparationerna.

Nu förhandlar lokalitetsledningen med en entreprenör om takarbetena, men om de verkligen blir av är ännu en öppen fråga.

Förmånligare med nytt

– Nu måste vi fråga oss om det verkligen lönar sig att reparera taken, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Det kan vara mer förmånligt att bygga nytt.

– Vi tänker oss att två nya hallar har en livslängd på kanske fyrtio år, medan reparerade hallar högst klarar av tjugo år till. Vi väntar nu på en helhetsbild, en uppskattning av kostnaderna för takreparationerna jämfört med kostnaderna för nya hallar.

Enligt Ujula kan nya hallar kosta "några miljoner".

– Det är inte en fråga om pengar. Det här är inte en så stor fråga.

– Om ärendet kommer till mitt bord ställer jag mig frågan om det faktiskt är fiffigt att reparera.

Under maj

Lokalitetsledningen har också den här frågan på sitt bord.

– Ett av alternativen är förstås att bygga nya hallar, säger Tony Lökfors på lokalitetsledningen.

– Jag antar att vi måste få ihop en ekonomisk jämförelse under maj månad för att det ska finnas en chans att kunna öppna hallarna i höst.

Om det blir nya hallar är det omöjligt att räkna med en öppning i september.

– Det handlar om lätta konstruktioner, plåthallar utan isolering och de befintliga grunderna kan åtminstone delvis användas på nytt, säger Lökfors. Men vi måste förstås beakta anskaffningslagens tidsramar, och vänta på besvärstider och liknande.

Uppdateringar krävs

Idrottsdirektör Per Högström konstaterar att han själv mycket aktivt var med när föreningarna samlade pengar till de båda hallarna i slutet av 1990-talet. Hallarna uppfördes sedan i samarbete med staden.

– Det är klart att det kändes som ett hårt slag när vi i höstas fick veta att konstruktionerna var bristfälliga. När det begav sig kontaktade vi sponsorer och sålde allt från lotter till kepsar för att få ihop tillräckligt med medel för att kunna bygga hallarna.

Om staden nu går in för att bygga nytt i stället för att reparera gammalt måste man göra en del uppdateringar, säger Högström.

– Man kan inte bygga lika som man gjorde för sjutton-arton år sedan. Det krävs till exempel en större satsning på omklädningsrum.

– Jag vågar också vara pessimistisk när det gäller tidtabellen.

Mer läsning