Pengabrist betyder överarbetade socialarbetare i hela regionen

FLER BARNSKYDDSFALL. I Lovisa började man se ett ökande antal kunder inom barnskyddet från 2016, en trend som inte mattat av trots en sjunkande arbetslöshet i staden. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa lever med paradoxen sjunkande arbetslöshet och allt fler kunder inom socialarbetet. Här, precis som i Borgå och Sibbo är det rekommenderade antalet fall per socialarbetare alltför högt. I Sibbo syns inflyttningen i barnsocialarbetet. En jämförelse mellan kommunerna är i övrigt svår att göra, något som ett nystartat projekt ska råda bot på.

Bristande resurser – i klartext brist på pengar – inom socialarbetet i östra Nyland har lett till förseningar och en stor arbetsbörda för personalen, visar en koll i de östnyländska kommunerna.En jämf...