Pellingeverksamheten avgörs på torsdag

PELLINGE LÄGERGÅRD. Det verkar bli vaktombyte på församlingarnas lägergård i Pellinge. Bild: Kristoffer Åberg

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå får besluta om byte av serviceproducent på Pellinge lägergård.

Firma Maj-Gret Saarinen var den enda aktören som lämnade in ett anbud när kyrkliga samfälligheten i Borgå genom konkurrensutsättning sökte en serviceproducent till Pellinge lägergård.

Annonsen om konkurrensutsättningen gick ut i fyra dagstidningar och dessutom skickade samfällighetens tjänstemän ut en anbudsförfrågan till sammanlagt 15 företag och till en privatperson, för ett företag under bildning.

Förvaltningsdirektör Sari Mankinen föreslår för gemensamma kyrkorådet som samlas på torsdag att man beslutar hyra ut Pellinge kursgård, som ägs av Borgå kyrkliga samfällighet, till Maj-Gret Saarinen som lämnat anbud för ett bolag under bildning. Saarinen har tidigare jobbat vid Övik lägergård.

Uthyrningen sker i enlighet med priserna i anbud och avtalsutkast och avtalsperioden är första februari 2019 till sista januari 2022. Separat kan man komma överens om en option på tre år.

Borgå församlingar förbinder sig till att köpa kursgårdstjänster från företagarna i Pellinge i enlighet med den kursplan som de tidigare uppgett.

Ett serviceavtal som gäller församlingarna ingås i enlighet med avtalsutkastet. För att säkerställa lägerverksamheten och övrig verksamhet våren och sommaren 2019 startar man omedelbart förberedelserna.

Det är bolaget Havsö som sköter verksamheten vid Pellinge lägergård fram till den sista januari 2019. ÖN