Pellingeplanen går vidare

ÄNTLIGEN KLAR. Delgeneralplanen för Pellinge skärgård går nu vidare till de högsta beslutsfattande organen i staden. Detalj från planekartan. Bild: Borgå stad

Efter åtta års planläggningsarbete är delgeneralplanen för Pellinge skärgård nu nära fastställelse.

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt delgeneralplanen för Pellinge skärgård vid sitt möte på tisdagen. Planen går nu vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

När planen väl är fastställd kan den användas som grund för beviljande av bygglov i strandområden på Pellinge.

Planen omfattar byarna Pellinge och Sundö, Herrskär och delar av byarna Kalax och Jackarby vattenområden och allmänna vattenområden söder om de här byarna.

Planläggningsarbetet inleddes redan i början av 2008.

Mer läsning