Osäkert om Pellinge lägergårds framtid

VEM TAR ÖVER? Bara en offert har lämnats in. Bild: Kristoffer Åberg

Havsö Ab kan inte fortsätta sköta lägergården till ett billigare pris än dagens avtal stipulerar.

Bara en offert har lämnats in till den kyrkliga samfälligheten i Borgå som sökte nya aktörer till Pellinge lägergård.

Under de senaste knappa fyra åren är det bolaget Havsö Ab som har skött verksamheten vid lägergården. Enligt beslutsfattarna i samfälligheten måste den företagare som tar över när Havsös avtal går ut i januari 2019 erbjuda sina tjänster till ett billigare pris.

– Havsö har inte lämnat in offert, säger Annika Weckman. Havsös ägare har, med fyra års erfarenhet av verksamheten, bedömt att vi inte kan erbjuda tjänsterna i serviceavtalet till ett billigare pris än det nuvarande.

– Prisnivån för pågående avtal har varit densamma som när avtalet inleddes i januari 2015.

Frågan om hur verksamheten vid lägergården ska skötas i framtiden avgörs under höstens lopp av samfällighetens fastighetschef och av beslutsfattarna.

Annika Weckman vill inte kommentera framtidsplanerna för Havsö Ab.

– Företaget kommer att fortsätta inom branchen.

Mer läsning