Pekplattan har ersatt böckerna

Entusiastisk. Utbildare Erika Hyppönen har kunnat konstatera att både utbildare och studerande är lika motiverade av digitala studier. Bild: Leif Weckström

Fortbildningscentrum Prakticum tar vara på de ­möjligheter den digitala världen ger.

Digitala verktyg nyttjas så mycket som möjligt både i undervisningen och i kontakten mellan studerande och skolan. De vuxna studerandena på Fortbildningscentrum Prakticum köper inga böcker och har närstudiedagar högst en gång i veckan. De håller kontakt med sin utbildare digitalt och har tillgång till kursmaterial, kursschema och annat material via sin Ipad.

– Vi ser oss som föregångare i att använda digitala verktyg på den här nivån. Det går lätt att nå ett tillstånd där datorerna underlättar arbetet, men att förändra undervisningen och i synnerhet inlärningen så man till fullo utnyttjar de digitala möjligheterna är krävande, säger utbildare Erika Hyppönen.

På Fortbildningscentrum Prakticum utbildas vuxna, antingen via flerformsstudier eller via läroavtal. En del av studerandena har redan jobbat länge inom en bransch men saknar formell behörighet för sitt jobb och vill skaffa sig det. Andra vill byta bransch.

– Målet är att aktivera studerandena. De behöver inte köpa ­några böcker för sina studier, men de ska ha det digitala verktyget. Vi har valt Ipad för vi anser att den är den ­användarvänligaste av pekplattorna.

Digitalt verktyg

Utbildaren ansvarar för att studerandena har ett uppdaterat schema och en kursplan samt det material de behöver.

– När en ny grupp börjar handlar alltid den första kursen om hur de program vi använder i undervisningen är uppbyggda.

Efter det finns allt material på det digitala verktyget.

– All kommunikation sker digitalt, men våra studerande skickar inte e-post till oss, de tar kontakt via programmet Study@CampusPro. Också bedömningsmötena hålls virtuellt, via Hangout. Det är både praktiskt, ekologiskt och sparar tid, säger Hyppönen.

Utbildningen är individuellt upplagd med målet att studerande ska få just den kunskap som krävs för att de ska kunna avlägga sin examen. Examensgrunderna har utbildningsstyrelsen slagit fast.

Det digitala verktyget ger möjlighet till en annan slags studier än tidigare.

– En stor fördel är att man fysiskt kan vara var som helst. Man når omvärlden på ett helt nytt sätt, till exempel genom att skriva en blogg som andra kan kommentera eller göra video av sitt arbete, säger Hyppönen.

All kommunikation sker digitalt, men våra studerande skickar inte e-post till oss, de tar kontakt via programmet Study@CampusPro.

Att undervisningen sker digitalt är ändå inte något självändamål.

– Den digitala tekniken underlättar absolut inte allt. Den praktiska inlärningen av yrkena sker på arbetsplatsen och så måste det vara. Om en arbetsplats absolut vill att vi kommer dit för bedömningsmöte, så gör vi naturligtvis det, annars kommunicerar vi digitalt.

Pågående utveckling

Att lägga upp utbildningen digitalt har krävt att också utbildarna tänkt om. Utbildarna har regelbundna idéverkstäder under vilka förslag till nya arbetssätt diskuteras och både sekvensplaner för de olika riktningarna och allt material är tillgängligt för alla.

– Vårt motto är att vi är öppna, både mot studerande och mot arbetsplatserna där de jobbar.

Det digitala projektet i Fortbildningscentrum Prakticum började 2012. Man har kommit långt, men det finns ännu mycket att lära.

– Vi utvecklas hela tiden. Man kommer inte bort från traditionella föreläsningar, det finns sådant man lär sig bäst på en föreläsning, men det är ingen idé att sitta i ett klassrum och läsa en text som man lika gärna kan läsa hemma. Då är det bättre utnyttjad tid att gå igenom samma text som alla har läst i klass och säkerställa att studerandena verkligen förstått det de läst.

– När man utvecklar något sker misstag. Men om man inte vågar prova så kommer man ingenstans heller, säger Hyppönen.

Hennes erfarenhet är att motivationen bland studerandena är mycket hög.

– Vuxenstuderandena säger ofta att de får mest ut av diskussionerna i klassen och av att de verkligen tvingas göra något själva.

Entusiastisk

Erika Hyppönen är mycket entusiastisk över den digitala undervisningen.

– Vi kan bättre beakta olika inriktningar av inlärning tack vare det digitala tänkandet, säger hon.

– Det är ett nytt arbetssätt, och det passar för alla. Vi har studerande mellan 18 och drygt 60 år och fastän det finns vissa utmaningar så går det för alla att studera så här. Det är helt enkelt ett nytt sätt att arbeta.

Det finns också ett mera långtgående mål vad gäller att utnyttja de digitala möjligheterna.

– Vi strävar också efter att föra ut kunskap till arbetsplatserna genom våra studerande. Det finns till exempel utmärkta appar närvårdare kan använda tillsammans med barn, funktionshindrade eller äldre.

Hon skulle gärna ha mera tid för att utveckla sin undervisning, göra e-böcker och introduktioner digitalt samt lägga upp nya kurser.

– Fördelen med att ha allt material samlat i ett program och på en pekplatta är att man alltid kan gå tillbaka till det och läsa en gång till.

Man kan studera till merkonom, närvårdare, barnledare, ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, visuell marknadsförare och ekofrisör på Fortbildningscentrum Prakticum.