Pekplatta ger nya möjligheter

VÄLKOMNA. Femteklassaren Eva Koskimies och rektorn Anne Smolander tar emot det nya arbetsredskapet. Saara Henkola, Cecilia Hollmén-Lönnberg och Magnus Eklöv donerar. Bild: Maj-Louise Wilkman

Föreningen Hem och Skola i Kvarnbackens skola har ett mål. Om något år ska det finnas trettio pekplattor i skolan.

Det finns några pekplattor i Kvarnbackens skola, men de är alldeles för få. De första tio skaffades för några år sedan inom ramen för den klubbverksamhet som staten beviljar ett anslag för. Plattorna förvaras i Kvarnbackens skola, men de kan också bokas av andra skolor för klubbverksamhet. För tillfället sysslar pekplatteklubben i Kvarnbacken med animationer. När plattorna inte är bokade kan de användas inom undervisningen.

– Inom specialundervisningen har vi också några pekplattor och inför läsåret 2016–2017 skaffade vi tio nya pekplattor, åtta till undervisningen i finska och två till slöjden. Plattorna som vi köpte i år bekostade vi delvis med att inte skaffa sexorna nya läroböcker i finska, säger skolans rektor Anne Smolander.

Med plattan kan man bland annat ta en bild på det man håller på med och i ord berätta om arbetsprocessen. Det finns bärbara datorer i skolan, men plattorna ger större möjligheter, till exempel inom undervisningen av elever med specialbehov.

Läget blev betydligt bättre när Hem och Skola överräckte fem nya plattor till skolan i måndags.

– De är supervälkomna, framför allt med tanke på den nya läroplanens krav på dokumentation. En platta är ett ypperligt verktyg inom språkundervisningen och också inom praktiska ämnen som slöjd.

I år ska vi sälja 700

Svenska kvällen

Skolans största klass har för tillfället tjugosju elever och tio surfplattor täcker inte behovet även om eleverna arbetar parvis. Den bristen ska Hem och Skola avhjälpa med att sälja lotter under ett evenemang som i år hålls den 7 november.

– I fjol sålde vi 600 lotter under svenska kvällen, säger föreningens ordförande Cecilia Hollmén-Lönnberg.

– I år ska vi sälja 700, säger föreningens vice ordförande Saara Henkola.

Föreningen har också ansökt om och fått bidrag av Aktiastiftelsen för anskaffningen av plattorna. När dessutom affären som säljer plattorna sålde till ett sponsrat pris, kunde föreningen köpa in fem plattor. Föreningens mål är att medverka till att det finns trettio fungerande pekplattor i skolan om en tid.

En platta är inte evig och redan nu är en av skolans plattor satt ur funktion.

– Glaset gick sönder. Det lönar sig inte att skaffa ett nytt glas. Priset på glaset utgör ungefär hälften av en ny plattas pris, säger Anne Smolander.

SIFFRA

30

pekplattor är målet.