Pedagoger debatterar skolfrågor

VÄLKOMMEN. Rektor Eija Temmes-Silvonen, Thomas Rosenberg och Janne Slätis ser fram emot en livlig diskussion om skolfrågor. Diskussionstillfället hålls på MI. Bild: Marianne Palmgren

En högaktuell diskussion om skolan förr och nu kommer att föras i Lovisa.

År 1967 utexaminerades femton pedagoger från lärarseminariet i Nykarleby. Janne Slätis var en av de nyutexaminerade.

– Vi fick jobb i Sverige och runtom i Finland. Vi beslöt att hålla kontakt för att utbyta tankar och funderingar kring skolväsendet. Nu har vi över 400 års erfarenhet av skolvärlden som vi vill dela med oss.

Bland de elva deltagarna kan bland annat nämnas Börje Ehrstrand, före detta rektor för Rinkebyskolan i Stockholm.

Han blev rektor i Rinkeby skola ett år efter utexamineringen. Rinkebyskolan led då av ett dåligt rykte. I skolan fanns problem och det rådde en likgiltig och stökig attityd bland eleverna.

År 1990 var 89 procent av Rinkebyeleverna invandrarbarn och det pratades 29 olika språk i skolans korridorer.

– Tack vare Börje Ehrstrand insats är Rinkeby skola i dag ett föredöme när det gäller invandrarungdomarnas integration i samhället. Rinkebyskolans framgång har gett honom en rad utmärkelser, och han föreläser om Rinkebymodellen runtom i Norden, säger Janne Slätis.

Spontan diskussion

Skoldiskussionen kommer att vara spontan och moderator Thomas Rosenberg önskar att dialogen mellan föreläsare och åhörare blir aktiv.

Ämnet är viktigt för såväl föräldrar som lärare och beslutsfattare. Under kvällen kommer bland annat den nya läroplanen att behandlas.

Thomas Rosenberg undrar om Finland är på väg att göra samma misstag som man gjorde i Sverige, i och med att man i den nya läroplanen nu tonar ner lärarens roll i klassrummet.

– Det har under den senaste tiden funnits en hel del inlägg i våra tidningar där man från rikssvenskt håll varit oroade över vart den finländska skolan är på väg.

Han nämner en privat skola i Mariefred utanför Stockholm. Skolan har nästan uteslutande anställt finlandssvensk personal. Skolan är känd som en plats där eleverna får arbetsro.

– I de finländska skolorna har lärarna alltid varit auktoriteter.

Byskolor på tapeten

Även Lovisa skolorna kommer att diskuteras då Lovisa går mot strömmen. I stället för att bygga stora skolcentra bevaras byskolorna.

– Beslutet kommer säkert att tas upp under diskussionstillfället. Jag har en förståelse för att föräldrar föredrar byskolor. Men idealet är att skolan har minst fyra lärare. Då hålls undervisningen på en hög nivå, konstaterar Janne Slätis.

Anmälan önskvärd Rektor Eija Temmes-Silvonen ser fram emot kvällen och säger att det är länge sedan det hållits ett liknande diskussionstillfälle.

– En förhandsanmälning är önskvärd då endast 70 personer får rum i MI:s språkklass.

FAKTA

Över 400 år av skolerfarenhet har inte fel!

Fredagen 9.9.2016 klockan 17-20

Diskussionstillfället är avgiftsfritt.

Adress: Lovisa svenska medborgarinstitut, MI:s språkklass. Brandensteinsgatan 21 Lovisa