Paviljongen på Kokonudden blev en sevärdhet

MÅLET NÄRA. Restaureringen av serveringspaviljongen är nästan klar. Bild: Chanette Härus

Den tjusiga paviljongen har räddats från förfall. Restaureringen ska vara klar på tisdag.

Miljön är idyllisk och likaså objektet för den verksamhet som har pågått på Kokonudden sedan april. Men vädret får låga poäng av arbetsledaren Veli-Matti Vihinen.

– Så här går det när målarfärg inte hinner torka upp ordenligt före nästa regn, säger han och pekar på strimmor av röd färg som runnit ner i det beiga.

Tur i oturen är att strimmorna inte måste putsas bort utan de går att täcka in när det tredje och sista färglagret ska dras. Det fuktiga vädret har fått målningsarbetena att framskrida långsammare än beräknat.

– Min tanke var att vi skulle vara klara på fredag (14 juli). Det höll inte, men på tisdag ska vi klara.

Den ursprungliga tidtabellen var att arbetet skulle vara slutfört till midsommaren.

– Men jag insåg redan i april att det inte lyckas. Vi har varit tvungna att byta ut murkna delar i paviljongens alla stolpar. Redan det tog två månader. Men lika länge som bygget av Västmetron har det inte tagit.

Snickarglädje

Restaureringen har sysselsatt Veli-Matti Vihinen och dessutom fem arbetstagare som staden anställt med sysselsättningsanslag. Sedan april har gruppen hunnit med mycket. Marken under paviljongen har iståndsatts, den del av byggnaden som hade sjunkit in i marken har lyfts upp, murket virke har bytts ut, skadade trädelar gjorts om och till sist målningsarbete som inleddes med att all gammal färg skrapades bort.

– Visst måste vi också avlägsna klotter och ta itu med annan skadegörelse. Klottret fanns till största delen på de skivor som paviljongen täcks in med till vintern. Det fanns också spår av en eldsvåda, någon hade försökt tutta på.

De som en gång i tiden ritade och byggde paviljongen hade sinne för snickarglädje. Dekorativa detaljer gör paviljongen till en skönhet.

– Vi har kunnat låta göra nya dekorationsdelar i stadens egen verkstad, endast de största är tillverkade i ett utomstående hyvleri.

Flaggan i topp

Paviljongen målas i färger som följer den ursprungliga färgskalan.

– Innertaket har alltid varit blått och är det också nu, endast nyansen är en annan.

Vi följer Veli-Matti Vihinens blick upp mot taket. Han berättar att yttertaket är av plåt och att det hittills inte har varit målat. Men nu är det arbetet gjort, taket fick först en rostskyddsfärg och sen en kopparbrun färg.

– Nu är också flaggstången rest. Jag har hittat en gammal flagga i stadens lager. Den var lite trasig, men jag ska be min fru lappa den. Den skulle passa bra att hissa när invigningen hålls i augusti.

Staden gör sitt bästa för paviljongen ska undgå skadegörelse. Kameraövervakning ska installeras och paviljongen täckas med skivor när sommarsäsongen är över.

– Och låset på, säger Veli-Matti Vihinen.

Serveringspaviljong

Peter Söderström, hederskårchef för Borgå FBK, känner till paviljongens ursprung.

– Den byggdes i början av 1890-talet för att tjäna som serveringspaviljong när kåren höll sina årsfester i Brunnsparken, det vill säga i den park som i dag heter Stadsparken.

FBK donerade paviljongen till Borgå stad och 1901 flyttade staden paviljongen till Kokonudden.

– Man höll på att bygga upp Kokon folkpark och paviljongen behövdes där.

Borgå FBK flyttade sina årsfester till Kokon. Där hölls årsfesterna ända till mitten av sjuttiotalet och till paviljongen gick man för att köpa kaffe, läsk eller något smått att äta.

– Vi hade också en dansbana där, högre upp i skogen. Den brändes ner och vi fick själva rycka ut för att släcka elden.

– Vi har dragit el till paviljongen och det är möjligt att den ska bli en serveringspaviljong på nytt, säger Veli-Matti Vihinen.

Började byggas 1891 när Borgå å muddrades för öppna en fartygsled mellan staden och den yttre hamnen.

Färdigställdes först 1909.

Under första hälften av 1900-talet ordnades avgiftsfria musikföreställningar i parken fyra gånger per sommar. Blomstringsperioden fortsatte ända fram till slutet av 1930-talet. Därefter ordnades till exempel brandkårens danser i parken. Den sista midsommardansen hölls i mitten av 1960-talet.

Den mest värdefulla delen av parken är en gammal allé med lindar som leder från stenbryggan vid stranden till serveringspaviljongen.

Källa: Borgå stad

Mer läsning