Påverkare utvidgar sitt revir, till riksdagen och till östra Nyland

NY I RIKSDAGEN. Heikki Vestman ser ingen konflikt i att en del av SFP-politikerna i Sibbo stödde honom och inte de lokala SFP-kandidaterna. Bild: Kristoffer Åberg

Heikki Vestman har hela sitt vuxna liv strävat efter att kunna påverka. Han har länge påverkat Sibbos riktning, nu är han nyinvald riksdagsledamot. Han försäkrar att han i riksdagen kommer att jobba för hela Östnylands och Nylands bästa.

Heikki Vestman tar emot i sitt hem i Eriksnäs, och beklagar att han inte hunnit städa. Han har inte vistats hemma några längre vakna stunder under den senaste tiden. Det har varit intensiva daga...