Paulina Hannus får punktskriftspris

PRISBELÖNT. Paulina Hannus fick utmärkelse av Förbundet Finlands svenska synskadade. Bild: FSS/Henrika Jakobsson

Paulina Hannus från Borgå har använt punktskrift i hela sitt liv. På lördagen fick hon en hedersutmärkelse av Förbundet Finlands svenska synskadade.

Hedersutmärkelsen Årets braillör tilldelas en person som aktivt verkar för punktskriftens utbredning, skriver förbundet i ett pressmeddelande. I år är det sjuttonde gången som någon koras med titeln.

I år går utmärkelsen till filosofie magister Paulina Hannus som bland annat har skrivit sin pro gradu-avhandling om den taktila skriftens utveckling. Hon håller dessutom studiecirklar i punktskrift för andra personer med synnedsättning.

– Det betyder mycket för mig att få den här erkänslan av förbundet. Punktskriften är mitt läs- och skriftspråk och jag hoppas att fler synskadade skulle vilja lära sig punktskrift, säger hon.