Patrullbåtsolycka utanför Lovisa: Besättningen insåg inte hur snabbt båten sjönk

Besättningen på patrullbåten hade efter grundstötningen tagit itu med att evakuera instrument och redskap ur båten för att den verkade sjunka så långsamt. Bild: Olycksutredningscentralen

Besättningen började med att evakuera utrustningen efter grundstötningen. På kort tid blev det omöjligt för rorsmannen att ta sig ur styrhytten.

– Underskatta aldrig farorna i en situation där en båt börjar ta in vatten! Det var ett av allvarsbudskapen i den utredning Olycksutredningscentralen presenterade på tisdagen med anledning av olyckan...