Pass med ekogärningar gav Borgå pris

Bild: Mostphotos

Borgå stad hör till pristagarna i Sitras och Kommunförbundets tävling där man letade efter kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi.

Förutom Borgå belönades även Kuopio, Nokia, Björneborg och Helsingforsregionens miljötjänster HRM i tävlingen (se faktaruta) vars resultat blev offentliga klockan tolv på tisdagen. I ett pressmeddelande skriver arrangörerna att de fem aktörernas tävlingsbidrag tillsammans med fyra lösningar som fick ett hedersomnämnande samlas på en lista över kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi. Listan upprätthålls av Sitra.

Borgå stads bidrag i tävlingen är ett pass med ekologiska gärningar som utvecklats på Kevätkummun koulu. Bidraget har fått namnet Skolans pass sätter konsumtionsvanorna i skick. Målsättningen är att barnen ska börja tänka på hållbara levnads- och konsumtionsvanor i unga år och samtidigt få med föräldrarna. Så här står det i beskrivningen av ekovanepasset:

"Miljöteamet i Kevätkummun koulu i Borgå har utarbetat ett ekovanepass där femteklassarna antecknar de ekogärningar de utfört på sin fritid under en vecka. Gärningarna kan anknyta till återvinning, energibesparing och konsumtion, och man får en anteckning i passet till exempel då man för glas till glasinsamlingen eller släcker en lampa som lyser i onödan. Med hjälp av skoleleverna fäster även föräldrarna uppmärksamhet vid teman inom hållbar utveckling, eftersom de ska godkänna barnets Ekovanepass med en underteckning innan det lämnas tillbaka till läraren. Alla barn får ett eget Ekovanediplom för sitt frivilliga deltagande, och dessutom lottas det ut priser bland dem som lämnat in sitt pass."

Kampanjen utförs varje år på den nationella energisparveckan (v. 41) i grundskolorna i Borgå. Med hjälp av utvecklingsbolaget Posintra utmanar femteklassarna i Kevätkummun koulu andra femteklassare att delta: Posintra skickar ut utmaningen och materialen till skolorna och ordnar prisutdelningen tillsammans med Vårberga bibliotek.

– Nya generationer bör växa upp till en hållbar livsstil och hållbara konsumtionsvanor. Ekogärningskampanjen pekar ut sätt att göra val i vardagen som bromsar klimatförändringen och främjar resurssmartheten. Med hjälp av kampanjen främjas även Borgå stads mål att minska kolavtryck på lokalnivå, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i ett pressmeddelande.

Ekovanepasset kan användas av vem som helst under creative commons-licens. Kampanjen har väckt ett internationellt intresse, vilket medför synlighet för Borgå stad. Med medverkan av Climate Leadership Council har #ecoactchallenge också genomförts i New York.

Många deltagare

Sammanlagt lämnades det in 59 förslag till Sitras och Kommunförbundets tävling.

– Det är fint att inte endast de kommuner som traditionellt varit framme i miljö- och resursklokhetsfrågor lyftes fram, säger Laura Järvinen, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra i ett pressmeddelande.

På Kommunförbundet är man också nöjda över det intresse som tävlingen väckte.

– Det kom in förslag från både små och stora kommuner. Alla lösningar som föreslogs främjade hållbar användning av naturresurserna, konstaterar miljöchef Miira Riipinen och specialsakkunnig Tuulia Innala från Kommunförbundet i pressmeddelandet.

Nio förslag kom med på listan efter att Sitra och Kommunförbundet utvärderat dem.

– I förslagen som inte kom med betonas traditionella lösningar inom avfallshantering och energieffektivitet, inte nya sätt att producera tjänster och hållbar välfärd för invånarna, konstaterar Järvinen.

Syftet med listan Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi är att presentera kommunernas mest inspirerande gärningar inom cirkulär ekonomi och göra fördelarna med den cirkulära ekonomin synliga. Genom konkreta gärningar vill man öka medvetenheten om möjligheterna som den cirkulära ekonomin medför samt kopiera de bästa lösningarna inom cirkulär ekonomi till andra delar av Finland. I fortsättningen ansvarar Sitras team för cirkulär ekonomi om att uppdatera listan.

Skolans pass sätter konsumtionsvanorna i skick, Borgå (Medvetenhet om och fostran i cirkulär ekonomi).

Skolornas matsvinn till invånarstugor och arbetslösa, Björneborg (Cirkulär ekonomi i kommunens uppgifter).

Avloppsvattnens fosfor förädlas, Helsingforsregionens miljötjänster HRM (Cirkulär ekonomi i kommunens uppgifter).

Resursklokhet som ett av stadsstrategins insatsområden, Kuopio (Strategi och ledarskap).

ECO3 – plattformstjänster och planläggning för en företagsby, Nokia (Marknaden för cirkulär ekonomi).

Mer läsning