Påsken 2020 – en annorlunda påsk

Kyrkan brukat uppmana till att varva ner inför högtiderna. Nu är samhället redan satt på paus. Ger det andra förutsättningar för påskfirandet?

–  Vi är alla på samma linje. Det gäller att hitta oss själva i ett nytt tidsperspektiv. Ur Bibelns perspektiv påminner påsken oss om att Gud delar allt lidande med oss. Stilla veckan avslutas med glädjebudskapet att Jesus återuppstår. Det ger förtröstan. Budskapet konkretiseras i naturen som vaknar till liv igen. Vi får känslan av att det blir sommar även i år.

Folk brukar söka sig till institutionerna under kriser. Har kyrkan märkt någon tillströmning?

–  Fler följer våra streamade gudstjänster än deltar i våra vanliga gudstjänster. På sikt kan det hända att lyhördheten för de existentiella frågorna ökar men nu fokuserar vi på att finnas till hands för de som behöver stöd.

Hur ser påskfirandet ut i år?

– I de flesta församlingar blir det streamade gudstjänster och andakter. Jag skriver en påskhälsning på biskopens hemsida och sänder ut en hälsning till Borgå stift.

Hur ska du fira påsken?

– Jag kommer att gå in i en virtuell församling och vara en del av gemenskapen via en av de streamade gudstjänsterna.

Nattvarden får en annan utformning i år?

–  Ja. En del församlingar visar en form av nattvard medan andra säger att vi firar den tillsammans när det här är över. Det blir en gemensam fest men med fördröjning.

Mer läsning