Partierna har delat på platserna i Lappträsk

Bild: Kristoffer Åberg

Christoffer Hällfors blir styrelseordförande och Sauli Silfvast fullmäktigeordförande.

De politiska partierna i Lappträsk har kommit överens om hur de flesta av platserna i presidier, kommunstyrelse och nämnder fördelas.

Enligt förslaget får SFP fyra platser i kommunstyrelsen, Centern får två platser och Samlingspartiet, de Gröna och SDP får en plats var.

Fullmäktige leds enligt förslaget av Sauli Silfvast, SDP, första vice ordförande blir Kim Jordas, SFP och andra vice blir Mika Sistola, Centern.

Kommunstyrelsen leds av Christoffer Hällfors, SFP, första vice ordförande blir Mikko Salonen, Saml, och andra vice Mari Lotila, Gröna.

De övriga ledamöterna i styrelsen föreslås bli Benny Engård, SFP, Rea Svennas, SFP, Jonna Nygård, SFP, Ulla Onnila, Centern, Vesa Peltola, Centern och Kaj Ikäheimo, SDP.

Förhandlarna meddelar att livskraft- och livscykelnämnderna samt de övriga posterna är så gott som klara, men offentliggörs först när namnen är klara.

Det är det nya fullmäktige som slutligt väljer de nya nämnderna, styrelsen och presidierna på sitt första möte i juni.