Pärlugglan behöver gammal skog för att överleva

GAMMAL SKOG. Jyrki Ikonen, t.v., Jari Tolin och Kaj Bärlund vill hitta en hemskog åt pärlugglan. Bild: Kristoffer Åberg

Naturvänner har startat en kampanj som har pärlugglan som frontfigur. För trettio år sedan var den landets talrikaste rovfågel. I dag är läget betydligt sämre.

Forskare förutspår att pärlugglan kan försvinna från Finlands fågelfauna under de följande trettio åren. Som många andra arter klarar den inte av att dess skog kalhuggs eller splittras i mindre enheter.

– Pärlugglan är anpassad för att jaga i tät skog. På kalhyggen klarar den sig inte, utan blir offer för andra rovfåglar, säger Jari Tolin.

Han är skogsansvarig inom Östra Nylands natur- och miljöskyddsförening. Föreningen har tillsammans med Stiftelsen för naturarvet inlett en medelinsamlingskampanj som ska leda till anskaffningen av ett skogsområde som sedan lämnas orört med tanke på de arter som behöver gammal skog för att överleva. Tanken är att söka fram ett lämpligt skogsområde i östra Nyland och hitta en skogsägare som är villig att sälja.

Stiftelsen har hittills lyckats skydda 1 100 hektar med 55 objekt på olika håll i Finland. Föreningen och stiftelsen har samarbetat tidigare, bland annat kring Tomteskogen i Drägsby, det skogsområde som också påven fått en bit av.

Människan

Det moderna skogsbruket och bebyggelse som breder ut sig är att ett hot mot flera arter, inte bara pärlugglan.

– För att skydda de arter som är hotade, måste vi nå en kompromiss där vi kan vara överens. Vi valde pärlugglan som symbol för kampanjen. Den är en bekant art och en fågel som det är lätt att tycka om. Var och en kan delta i insamlingen med en frivillig inbetalning, säger kampanjens beskyddare, minister Kaj Bärlund.

Alla donerade medel används för inköp av ett område med gammal skog. Jari Tolin berättar skogsägaren betalas marknadspris för området. Ägaren får betalt, men skogen försvinner inte utan fortsätter att leva.

Föreningen har av sina egna medel betalat in 1 000 euro till kampanjen och uppmanar östnyländska företag, föreningar och privatpersoner att delta.

– En inbetalning är en bra immateriell julklapp, säger föreningens ordförande Jyrki Ikonen.

Kampanj som Stiftelsen för naturarvet och Östra Nylands natur- och miljöskyddsförening samarbetar om.

Konto FI78 5494 0950 0224 93.

Referensnummer 201647. Bör anges för att inbetalningen ska gå till just den här kampanjen.

Insamlingstillstånd POL-2015–4516.

Mer läsning