Parkträden granskas från topp till rot

TRÄDJOBB. Kim Mikkola och Johnny Hollmén sköter om parkträden i Lovisa. Bild: Viivi Ikonen

Alla träd i Lovisa stads parker och allmänna platser ska granskas och katalogiseras. Om allt går som planerat kan den vanliga parkbesökaren också få ta del av intressant information om träden, kanske redan nästa år.

Högt uppe i luften åker arboristen Kim Mikkola i sin lyftkorg. Korgen når upp till maximalt 27 meter över marknivån och det är tillräckligt för att noggrant kunna granska lindarna i Tranbrunnsparken i...