Parkering med förhinder i Nickby och i Söderkulla

BRA MED ÖVERVAKNING. Lima Popal med dottern Aria Tajik har hittat en parkeringsplats vid hälsostationen. Bild: Kristoffer Åberg

Det är mycket som förändras när en ort får många nya invånare på relativt kort tid. En av de mer konkreta förändringarna är den plötsliga bristen på parkeringsplatser. Det har man tydligt märkt i Nickby och i Söderkulla i Sibbo.

Sibbo kommun har reagerat på parkeringsproblemen och nu är mycket på gång. I höstas fick invånarna svara på en enkät kring parkeringsfrågor, hela 500 svar kom in och i vår kommer man att jobba på ett...