Parkering i Borgå som hittills

Stadsutvecklingsnämnden beslutade på tisdagskvällen att Borgå inte ska övergå till att använda parkeringsskiva på hela sitt område. Avgifterna hålls kvar.

Saken togs upp för att Jussi Sairanen (SDP) gjort en motion om att övergå till parkeringsskivor. Tidsbegränsningen borde vara 1-4 timmar. Enligt honom är stadsbor och företagare inte nöjda med den rådande parkeringssituationen.

Enligt kommunteknikens beredning har man sett över parkeringsförbuden i centrumområdet, och flera nya avgiftsbelagda och avgiftsfria bilplatser har kommit till. Också platserna vid Brunnsgatan och en del av de tidigare avgiftsbelagda platserna vid Stadshusgatan har ändrats till avgiftsfria platser.

Kommuntekniken anser att den avgiftsbelagda parkeringen i centrum i allmänhet fungerar bra med tanke på cirkulation och tillgång till lediga platser.

Nämnden konstaterade enhälligt att ett beslut att avstå från parkeringsavgifter inte skulle förbättra parkeringssystemets funktion. Dessutom skulle bortfallet av cirka 1 miljon euro skapa ett stort underskott i budgeten, vilket skulle behöva kompenseras på något sätt.

Nämnden beslutade också enhälligt bevilja undantag för att krogen Glory Days ska kunna ansöka om ett permanent bygglov för de befintliga uteserveringskonstruktionerna. Terrassens fasadglas och räck ska bytas ut och takfönster öppnas i den enhetliga takytan för att få in mera ljus.

Mer läsning