Parkdaghemmet renoveras

I FEM ÅR TILL. Så länge måste Parkdaghemmet ännu vara funktionsdugligt. Sedan ersätts det av ett nytt daghem på Ånäsområdet. Bild:

Den dåliga inomhusluften ska bekämpas sommaren och hösten 2018.

En fukt- och inomhusluftteknisk fastighetsbesiktning i Parkdaghemmet blev färdig i september. I besiktningen fäste man särskild uppmärksamhet vid lokaler som personalen hade upplevt som problematiska. Dessa var köket, förvaltningsbyggnadens kansli, tre grupprum och lekrummet.

De viktigaste åtgärderna blir att förnya kökets golv och de nedre delarna i väggarna samt rengöring av byggnadens kryprum. Byggnadens bottenbjälklag är skadat i köket och toaletten, det måste rivas. Storleken på området som kommer att rivas blir klar när arbetet pågår.

Däremot kommer man att avstå från den separata förvaltningsbyggnaden som undersöktes i fastighetsbesiktningen. Dess mikrobskadade golv kommer inte att repareras utan kontorslokalerna och personalutrymmen placeras i ersättande lokaler redan under hösten.

– Lokalitetsledningen strävar efter att Parkdaghemmet kan fungera ännu cirka fem år till. Efter det kommer staden att avstå från fastigheten och ett nytt daghem byggs på Ånäsområdet, konstaterar lokalitetsdirektör Börje Boström.

Lokalitetsledningen inrättar en multiprofessionell arbetsgrupp för inomhusluften i Parkdaghemmet.

Mer läsning