Pappan orsakade oro också utanför närmaste kretsen

TRAGEDI. Måndagens dåd chockade hela Finland. Bild: Kristoffer Åberg

Utredningen kring måndagens knivdåd fortsätter i dag när polisen förhör den 38-åriga misstänkta gärningsmannen. Dokument från tingsrätten visar på tidigare brottshistoria och ett mycket problematiskt förhållande till mamman.

En granskning av tingsrättsdokument från augusti i år visar att mannen som misstänks för måndagens tragiska dåd hade betett sig på ett sätt som orsakade oro såväl inom släkten som utanför den närmaste kretsen.

Bland annat tog hans bror kontakt med mamman i augusti – mitt i vårdnadstvisten – för att varna henne. Han uppmanade henne byta lås eftersom han var rädd för att gärningsmannen, hans egen bror, skulle "göra något dumt".

Samma broder har också uppgett att 38-åringen hotat döda sig själv, mamman och barnet om vårdnadsbeslutet inte är till hans förmån.

Tingsrätten ansåg ändå inte att det kunde bevisas att det var fråga om dödshot, och saken förbisågs i beslutet om vårdnad som ändå var till mammans förmån.

Bilden av mannen kommer fram i tingsrättens beslut från september – ett beslut som mannen överklagade till Helsingfors hovrätt. Hovrätten hann aldrig ta sig an ärendet.

I dokumenten konstateras kort att mannen "varit psykiskt instabil den senaste tiden".

Förhörs i dag

Den 38-åriga franska medborgaren förhörs i dag av polisen. Mannen hämtade barnet hemifrån utan tillstånd lite före klockan 8 på måndagsmorgonen, och några minuter senare var treåringen död. Enligt uppgifter såg polisen när dådet ägde rum: när patrullen anlände såg de hur en man "slog ett barn". En av polismännen tacklade mannen och satte handfängsel på honom. Det var ändå för sent, även om situationen pågick bara i någon minut.

En närmare granskning av den misstänkta gärningsmannens brottshistoria visar att han gjorde mammans liv till en plåga. De träffades i Paris 2008, och flyttade sedermera till Borgå där de flyttade ihop. Då gick saker fel, och paret gjorde slut. Enligt dokument från Östra Nylands tingsrätt vägrade mannen flytta ut, och situationen urartade i våld mot mamman. Det ledde till en tre veckor lång vistelse på skyddshem där mamman sade att gärningsmannen hotat döda henne och barnet. Mannen vräktes till sist i februari.

Mamman hade sökt om besöksförbud i slutet av augusti, men behandlingen var ännu oavslutad.

Kidnappade dottern

Pappan försökte också kontrollera mamman, bland annat genom att styra hennes tillgång till bilen. Han tog treåringen till sig över natten utan mammans tillstånd, totalt tolv gånger. Han sökte också franskt medborgarskap och franskt pass till dottern utan mammans tillstånd eller vetskap – något han behövde för att föra dottern till sina hemtrakter i Karibien i början av juni i år.

Karibienvistelsen – juridiskt en kidnappning av barnet – gjorde pappan utan mammans tillstånd, och det var först när vistelsen var ett faktum som mamman fick veta om passet och det franska medborgarskapet. Resan innebar också att 38-åringen bröt mot tingsrättens tillfälliga beslut om vårdnad. Han beskrev det som en semesterresa, som ändå tog slut först när mamman hämtade hem barnet i mitten av juli – sex veckor senare. Därefter sökte hon om vårdnad, något som pappan motsatte sig kraftigt.

Pappan vägrade också låta barnet ha mammans modersmål. Mannens beteende hade också lett till att utomstående var oroliga för treåringen, något som lett till anmälningar till barnskyddet.

Det framkommer också att han i januari dömdes till trettio dagars villkorligt fängelse för att han 2015 misshandlade sin då femtonåriga dotter från ett annat förhållande. Domen visar på tre åtalspunkter, alla misshandel.

Mer läsning