Pappa Patriark

Det är egentligen inte någonting som skiljer vår kultur från ”deras”, den där viljan att beskydda och bestämma över särskilt döttrar.

Jag läser med stor irritation en text om hedersvåld på våra breddgrader. Den irriterar mig, inte bara för att hedersvåld i sig är oerhört problematiskt, utan för att texten är skriven med sådan brist...