Pandemier, kriser och samarbete

Under den allt förvärrade coronapandemin, väljer Borgå hvc, utan att göra allmän förfrågan, att låta en privat läkarstation ta emot hälsocentralens patienter på hvc:s bekostnad. Ingen frågade övriga läkarstationer om de vore intresserade av ett samarbete. Varför?

Oförmågan att fundera på bra lösningar, och att göra jämlika vettiga lösningar kan tydligen inte göras på hälsocentralen. Jag har försökt få en diskussion till stånd med hvc men de låter nu fortfarande tiden gå och människorna mår allt sämre.

Det viktiga borde ju vara att ha patienterna i centrum, speciellt de sjuka patienterna. Även de sjuka som nu inte har coronasymtom är ju viktiga!

Man borde redan för länge sedan - man har haft två år på sig - separerat misstänkta coronasmittade och patienter med andra sjukdomar.

Om något visat sig med kristallklar tydlighet är att en enda hälsocentralenhet i Borgå inte fungerar. Små enheter är vad som skall bli i framtiden. Det fungerar jättebra i Danmark, Tyskland och även i Frankrike.

Bernhard Edgren SFP, Borgå