Paakkanen valdes till rektor för högstadiet

Bild: Kristoffer Åberg

Petra Paakkanen valdes på torsdagskvällen av bildningsnämndens svenska sektion i Lovisa till rektor för Lovisanejdens högstadium. Hon börjar jobba den 1 augusti.

För närvarande är Petra Paakkanen rektor för Kungsvägens skola i Sibbo, som finns i det nybyggda Nickby Hjärta.

Även i Lovisa bygger man ett nytt högstadium och Petra Paakkanen kommer att vara med och planera det nya skolhuset.

I Lovisanejdens högstadium jobbar 28 lärare och kring 250 elever.