Övervakning ska ge bättre coronaskydd

Jeff Westerlund har befogenheter att övervaka att Borgåborna och -företagen följer de aktuella coronareglerna. Bild: Kristoffer Åberg

Regler är till för att följas, och övervakas. Smittskyddsläkaren och miljöhälsovården i Borgå har befogenheter att granska att coronabestämmelserna följs. Stadsstyrelsen och Regionförvaltningsverket beslutar om reglerna och stänger lokaler vid behov.

Smittskyddslagen har reviderats och det leder till åtgärder bland annat i Borgå.Stadsstyrelsen i Borgå har delegerat en del av befogenheterna för coronapandemins smittskyddsåtgärder till Jeff Westerlu...