Översvämningstopp i våra vattendrag

MED NÄSAN I BLÖT. De här båtarna i Sibbo å har förankrats i en brygga som nu är översvämmad.Bild: Kristoffer Åberg

Den senaste tidens ymniga regnande har fått vattennivån att växa i våra åar och sjöar.