Överstens slott

Fosterländskhet skall fortsättningsvis prägla huset, men utan en skarp politisk splittring.

Överstens slott, eller Nordströms villa som jag själv föredrar att kalla huset vid Lovisaviken, har i mig fått en ny ägare och inneboende. Där har inte bott någon icke-släkting sedan 1927, men å andra...