Överskottsvärme från Sköldvik beaktas i Nylandsplanen

Landskapsstyrelsen har röstat om fler tillägg till Nylandsplanen 2050. Majoriteten bakom sig fick Mia Heijnsbroek-Wiréns, SFP, förslag om att möjliggöra att överskottsvärme från Sköldviks industrianläggningar i Borgå kan utnyttjas som fjärrvärme i huvudstadsregionen.

Landskapsstyrelsen behandlade på måndagen planförslaget för Nylandsplanen 2050.

Planförslaget ska läggas fram offentligt vid månadsskiftet september–oktober och då kan man lämna anmärkningar om förslaget.

Styrelsen röstade åtta gånger och SFP:s Mia Heijnsbroek-Wirén från Lovisa lämnade två förslag under mötet.

Först föreslog hon att pilen för behov av förbindelse för banan mot Kouvola stryks ur plankartan. Lovisa har opponerat sig mot att man i Borgå verkar föredra en järnvägssträckning Borgå- Kouvola, i stället för Borgå-Lovisa-Kotka.

Vid omröstningen förlorade Heijnsbroek-Wiréns förslag 11-3 och en blank röst.

Därefter föreslog hon att en pil för behov av förbindelse läggs till på plankartan. Pilen skulle möjliggöra att överskottsvärme från Sköldviks industrianläggningar i Borgå utnyttjas som fjärrvärme i huvudstadsregionen. Styrelsen beslutade att lägga till beteckningen med rösterna 4–11.

Det är sannolikt att landskapsfullmäktige behandlar godkännandet av planen först under våren 2020 eftersom planförslaget läggs fram på internationell nivå på grund av Tallinntunneln.

Mer läsning