Överraskningsbesök också på stadens egna vårdhem

SVALÅKERN. Också Borgå stads egna servicehem har granskats med lupp den här våren. Bild: Kristoffer Åberg

Alla anställda har inte sina hygienpass i skick, men det är den enda större avvikelsen från regler och förordningar som upptäcktes vid Borgå stads fyra serviceboenden med heldygnsomsorg.

– Det ser bra ut och jag är mycket glad över resultaten av granskningarna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i Borgå stad.

I Borgå har man efter vinterns offentliga debatt om missförhållanden vid privata vårdhem gjort upprepade granskningsbesök vid de fyra privata vårdhem som staden anlitar.

– Nu har vi gjort slutrapporteringen till Regionförvaltningsverket och kan konstatera att vårdhemmen har åtgärdat alla de fel och brister som vi har påtalat, säger Silvennoinen.

Redan tidigt beslöt man att låta göra samma slag av kontrollbesök också på de egna vårdhemmen, det vill säga på de fyra serviceboendena med heldygnsomsorg, Majberget, Johannahemmet, Brandbacken och Svalåkern.

– Vi gjorde granskningarna lika som på de privata vårdhemmen, oanmälda, säger Silvennoinen.

– Den enda bristen som kom i dagen var problem med hygienpassen, alla hade inte sina pass i skick. Därför har vi redan nu vidtagit åtgärder och ser till att alla som behöver det får möjlighet till utbildning och till test.

Regionförvaltningsverket har också delgetts uppgifterna om stadens egna vårdhem.

Hemvården granskas

Under våren har det riktats skarp kritik mot arrangemangen inom hemvården i Borgå. Äldreomsorgsdirektören och -chefen har nu låtit en utomstående firma gå igenom alla faktauppgifter, med antalet anställda, klienter, besök, arbetstider, personalens matpauser och så vidare.

– Vi måste ha en översikt för att kunna se var det brister, säger Silvennoinen. Redan nu vet vi att arbetet till en del har fördelats ojämnt.

– Personalen har inte heller förberetts tillräckligt på den stora omorganisationen inom hemvården som gjordes den här våren. Vi kunde ha gjort det bättre. Vi förberedde, men inte tillräckligt. Informationen, både internt och externt, borde ha skötts bättre.

Social- och hälsovårdsnämndens och stadsstyrelsens medlemmar kommer nästa vecka att få möjlighet att träffa hemvårdens chefer för att diskutera resultaten av hemvårdsöversikten och få svar på sina frågor.

Bemötandet

Geriatriker Harriet Finne-Soveri har också inlett sitt arbete med att kartlägga äldrevården i Borgå. Nu först granskas servicehemmen med fokus på bemötandet och på den goda vården.

Klienter, anhöriga, personal och förmän får ge sin syn på förhållandena på servicehemmen.

– Om allt går som planerat ska Finne-Soveri ta sig an hemvården i höst, hoppas Silvennoinen.

Mer läsning