Överraskningar ledde till sämre ekonomi i Lovisa

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Lovisas budget för 2018 är föremål för förändringar till det sämre. Orsaken är en rad punkter som inte gick som tänkt. Nu ökar sannolikt lånebördan.

Ursprungligen såg det ut som att staden skulle få ett hyfsat resultat. Nu blir ett litet negativt resultat ändå ett förhållandevis stort minus när en rad förändringar är aktuella.I praktiken handlar d...