Över 400 gråsälar fälldes i år - största delen påträffades i Finska viken

Sammanlagt 413 gråsälar fälldes under årets jaktsäsong, uppger Finlands viltcentral. Bild: Shutterstock/SPT

Enligt Finlands viltcentral är sälbestånden starka och livskraftiga.

Sammanlagt 413 gråsälar och 273 östersjövikare fälldes under den senaste jaktsäsongen, som upphörde den sista juli i år, uppger Finlands viltcentral.

Gråsälsbytet ökade med 79 procent medan bytet av östersjövikare minskade med 12 procent i jämförelse med föregående jaktår. Största delen av de gråsälar som fälldes påträffades i Finska viken.

Jord- och skogsbruksministeriets jaktkvoter tillät jakten på sammanlagt 1 050 gråsälar och 375 östersjövikare. Syftet med jakten är att minska de skador som sälarna orsakar fiskerinäringen.

Enligt Finlands viltcentral är sälbestånden starka och livskraftiga. I fjol uppskattades gråsälsbeståndet till cirka 40 000 individer. Omkring 17 000 av dem befann sig i finska havsområden. Vikarsälstammen beräknas uppgå till cirka 20 000 individer.

Statistiken bygger på Naturresursinstitutets uppgifter och information från Sveriges naturhistoriska museum.