Ovanligt stora projekt på Hästholmen i år

ARBETE. Fortum har haft ett intensivt år på Hästholmen. Här byggnaden som besökare i regel först får se. Bild: Peik Henrichson

I år genomfördes den mest omfattande årsrevisionen och tekniska tillsynen i kärnkraftverkets historia. Nu efterlyser företaget en cykelväg till Hästholmen.

Satu Katajala har snart jobbat tio år som chef för Fortums kärnkraftverk i Lovisa. Trots att det årligen görs betydande förbättringar och underhåll på kraftverket, var årsrevisionen år 2018 unik i sitt slag.

– Aldrig tidigare har vi gjort så omfattande servicearbeten som under årsrevisionen år 2018, säger Katajala.

Enheten Lovisa 1 underhölls 5.8 –21.9 och servicearbetena på enheten Lovisa 2 gjordes 22.9-18.10. För att genomföra allt hade kraftverket samtidigt cirka 1 000 utomstående personer på Hästholmen, jämsides med cirka 500 personer från den egna personalen. De utomstående kom från flera olika länder, exempelvis Ryssland, Polen, Tyskland och Frankrike.

Säkerhet och bättre vägar

Fortum kallade till pressinfo på fredagen, där man också berättade att inkvarteringskapaciteten riskerar att bli ett problem under ett så stort projekt om man inte är väl förberedd. Att plötsligt inkvartera över tusen personer i Lovisa centrum lyckas förstås inte. Därför har Fortum satsat stort på att utöka antalet bäddplatser på det egna området.

Dessutom har Fortum framfört ett önskemål om att vägen ut till kraftverket skulle förbättras.

– Helst skulle vi också se en cykelväg ut till kraftverket, säger Katajala.

Ett annat problem som sammanföll med den stora årsrevisionen var det övertidsförbud som facket utlyste som en arbetsmarknadspolitisk kampåtgärd. Tyvärr sammanföll övertidsförbudet med årsrevisionen.

– Personligen tycker jag att vi klarade oss väldigt bra med tanke på att omständigheterna inte var de mest gynnsamma. Vi lyckades undvika alla sådana incidenter som skulle ha påverkat säkerheten eller lett till frånvaro på arbetsplatsen, säger Satu Katajala.

Skydd mot högvatten

Inte ens årsrevisionens längd påverkades märkbart av övertidsförbudet.

– Överlag har vi enligt internationella jämförelser 36 procent lägre kostnader för vår årsrevision än det kraftverk med motsvarande reaktorstorlek som kom på andra plats i jämförelsen.

När kraftverksledningen nyligen träffade pressen presenterades vicechef Thomas Buddas också flera säkerhetsförbättrande åtgärder, bland annat olika automationsprocesser och en ny typ av lyftkran som klarar av att tryggt lyfta extremt tunga föremål på ett kraftverk.

– Efter Fukushima-olyckan har kraftverket dessutom höjt skyddet mot extremt högt vattenstånd från cirka tre meter till över fyra meter. Själva kraftverket står tre meter ovanför havsytan, säger Buddas.