Ovanligt begåvade barn ska få extra stöd i Lovisa – på lördagen ordnas ett seminarium kring temat

Bild: KasF Media/Arkiv

Hör ditt barn till dem som inte lär sig något nytt i skolan och upplever att uppgifterna är för lätta? Underpresterar barnet för att inte sticka ut? Upplevs barnet som besvärligt för att det frågar och ifrågasätter? Barn med särskilda begåvningar får inte alltid tillräckligt med stimulering i skolan.

Lovisa stad har inlett ett projekt som stöder barn och unga som har en särskild begåvning. Sikta mot stjärnorna, som projektet heter, styrs av två utvecklare som kan anställas tack vare ett stöd från Utbildningsstyrelsen.

På lördag ordnas en föreläsningsdag på Kino Marilyn kring särbegåvade barn och deras utbildning och alla intresserade är välkomna. Klockan 12 inleder Maarit Korhonen, som valdes till årets lärare 2016. Hon föreläser på finska och hennes tema är skolkritik. Klockan 13 fortsätter professorn och forskaren Kari Uusikylä under rubriken Det här är vad det är och så här syns det. Han talar på finska. Klockan 14 pratar gymnasielärare och specialpedagog Mona Liljendahl under rubriken Blinka lilla stjärna – elever med twice exeptional. Hon föreläser på svenska.

Två personer är anställda på heltid inom projektet. De är utvecklarna Anna Palasmaa och Tuula Åminne som valdes ur stadens lärarkår, eftersom de känner personalen, omständigheterna och arbetssätten.

I praktiken hjälper de lärarna att hitta och lyfta fram barn och unga med en begåvning inom ett skolämne, idrott, ett praktiskt ämne eller som har en särskild social begåvning.

Sikta mot stjärnorna riktar sig till finsk- och svenskspråkiga elever i förskolan och grundskolan och i framtiden kanske också gymnasiet. Anna Palasmaa och Tuula Åminne är knutna till projektet till hösten 2019, varefter de fortsätter på deltid tills projektet avslutas senare samma år. Då ska staden ha en genomtänkt struktur för hur elever med särskild begåvning kan stödas i undervisningen.

I praktiken handlar det om olika sätt att ordna dessa individers vardag. Man kan till exempel accelerera – studera i snabbare takt än jämnåriga med till exempel en tidigare skolstart eller genom att hoppa över en eller två årskurser. Individuell coachning är också ett alternativ.

Projektet kostar 168 000 euro, varav 150 000 euro består av stöd från Utbildningsstyrelsens spetsprojekt Innovationer och försök inom grundläggande utbildning 2018.

Mer läsning