Outi Lankia till stadsstyrelsen

Centerns Outi Lankia får en plats i stadsstyrelsen. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåcentern föreslår Outi Lankia till stadsstyrelsen. Gruppen har nu fördelat sina platser.

Utgående ifrån resultatet i kommunalvalet får Centern en plats i stadsstyrelsen, och målet har varit att ha en kvinnlig representant. Borgåcentern har nu pekat ut Outi Lankia som sin medlem i styrelsen.

Anne Korhonen tilldelas en plats i bildningsnämnden, medan Tuomas Kanervala föreslås bli vice ordförande i revisonsnämnden.

Jamal Jamil får en plats i centralvalnämnden, Ritva Kilpirinne en plats i stadsutvecklingsnämnden, Anne Berg en plats i finska skolsektionen och Misin Opoja en plats i bygg- och miljönämnden.

Mer läsning