Östra Nyland slår igen – här är orternas respektive besked

Också östra Nyland känner av effekterna av undantagstillståndet. Bild: Arkiv

Det råder undantagstillstånd i Finland. Statsrådets beslut förverkligas nu också i östra Nyland.

I enlighet med statsrådets linjedragningar har Borgå stads ledningsgrupp under undantagsförhållanden beslutat att stänga skolornas lokaler och avbryta närundervisningen från och med onsdagen den 18 mars, uppger man i ett pressmeddelande från staden.

Om barnet är borta från skolan redan tisdagen den 17 mars, räknas det inte som olovlig frånvaro, meddelar man vidare.

I Sibbo meddelar man att det önskas att eleverna stannar hemma för distansundervisning redan på tisdag morgon, den 17 mars.

I Lovisa meddelar man att skolorna stängs från den 18 mars.

Nu också lågstadier

I Borgå har gymnasierna och årskurserna 7–9 redan huvudsakligen övergått till distansundervisning. Nu övergår också årskurserna 1–6 till distansundervisning. Undervisningen fortsätter med hjälp av digitala medel och Wilma.

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisning fortsätter, men statsrådet rekommenderar att de som har möjlighet håller sina barn hemma. I Borgå koncentreras verksamheten till fyra daghem inom ungefär en vecka, och där ges också förskoleundervisning. Mer information om arrangemangen ges senare.

Borgå stad garanterar de som gör för samhället kritiskt arbete möjligheten att arbeta, och ordnar för deras barn småbarnspedagogik och utbildningstjänster för elever i årskurserna 1–3, samt för elever i behov av särskilt stöd. Vad som räknas som kritiska branscher och noggrannare anvisningar preciseras så snart som möjligt.

Två skolor

Utbildningstjänsterna koncentreras till Strömborgska skolan och Albert Edelfeltin koulu. Alla enheter som verkar under undantagsförhållandet erbjuder enligt staden en trygg omgivning, måltider och tillräckliga personalresurser för barnens omsorg, vård och inlärning.

Vårdnadshavarna och personalen får mera detaljer senare när planerna specificeras. Frågor kring personalens arbetsavtal och -förpliktelser specificeras så snabbt som möjligt. Också kontaktpersoner uppges senare.

– Vi önskar att hemmen och vårdnadshavarna har uthållighet i det här undantagstillståndet. Det tar en tid att organisera allt och vi informerar mera så snabbt som möjligt, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson i pressmeddelandet.

Museer och gallerier

Stadens museer och gallerier stängs den 17 mars och tillsvidare. Också Gamla rådhuset och Holmska gården som Borgå museums upprätthåller stängs. Konstfabrikens info stängs tisdagen den 17 mars. Turistinformationen betjänar kontorstider mellan måndag och fredag, och kortare tider på veckoslut.

Markpolitikenheten verkar framöver digitalt. Eventuella förhandlingar görs som distansmöten eller per telefon. Arbetstagarna är anträffbara per telefon och e-post. Kontaktuppgifterna finns på sidan: www.borga.fi/kontaktuppgifter-till-markanskaffning-och-overlatelse.

Stadsmätningens mätgrupp och en del av kontorspersonalen är på arbetet. Kartor och utdrag kan beställas per telefon och e-post, Gun-Maj Hägglund, gun-maj.hagglund@porvoo.fi, tfn 040 676 7781. Byggnadsmätningar kan beställas per telefon, Filip Nyholm, tfn 040 676 7780. I övriga ärenden finns kontaktuppgifterna på sidan www.borga.fi/stadsmatningens-kontaktuppgifter

Sibbo

Också i Sibbo stängs skolorna fram till den 13 april och närundervisningen ställs in. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars.

Också i Sibbo gäller beslutet att man fortsätter med förskoleundervisning som ordnas i skolan, precis som årskurserna 1–3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Mer information om detta ges via Wilma.

I Sibbo har man i förväg förberett sig på att stänga skolorna. Grundskolans årskurser 7–9 och gymnasierna övergick redan på måndagen till distansundervisning. Man har också redan förberett sig på att ge distansundervisning till eleverna i årskurs 1–6. Man har också bett alla elever att förvara läroböckerna och de personliga datorerna hemma.

När skolorna är stängda erbjuds distansundervisning. Anvisningar för undervisningen skickas via Wilma till eleverna och vårdnadshavarna.

– För att distansundervisningen ska lyckas krävs ett smidigt samarbete mellan hemmet och skolan. Vi ber om ert tålamod och uppmanar er att aktivt följa med Wilma, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen i ett pressmeddelande från kommunen.

– Utbildningstjänsters information koncentreras till Wilma. Vi strävar efter att ge noggrannare information om de praktiska arrangemangen så snart som möjligt via Wilma.

– Vi rekommenderar att man sköter barnet hemma.

Öppna daghem

Daghemmen också i Sibbo hålls öppna. Målet är att trygga tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta.

Kommunen rekommenderar att man i enlighet med statsrådets riktlinje sköter barnet hemma i mån av möjlighet.

Biblioteken, idrottslokalerna och ungdomslokalerna i Sibbo har redan stängt

Bland annat biblioteken, idrottslokalerna och ungdomslokalerna har redan stängt i Sibbo. Beträffande dessa medför statsrådets riktlinjer inga ändringar i Sibbo.

– Vi ber att alla undviker onödig vistelse på allmänna platser. Vi hoppas att även ungdomar orkar sitta hemma så mycket som möjligt, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Söderkulla hälsostation stängs

Personalen vid Söderkulla hälsostation flyttas till Nickby hälsostation för att stärka personalresurserna inom de brådskande tjänsterna.

Söderkulla hälsostation är öppen ännu på onsdagen den 18 mars men stängs efter det. Hälsovårdstjänsterna kontaktar de kunder som har en reserverad till Söderkulla efter onsdag,

Också i Sibbo råder besöksförbud på boendeserviceenheterna och hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till kritiskt sjuka och barn, anhöriga till patienter i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen. Situationen bedöms från fall till fall.

Lovisa inställer möte

I Lovisa meddelar man om samma skolarrangemang som i resten av östra Nyland. Där är också onsdagens stadsfullmäktigemöte inställt, även om stadsstyrelsen håller ett extra möte den 16 mars där man behandlar specialbefogenheter under störningssituationer. Stadsdirektören fattar de beslut som hör till stadsdirektörens befogenheter under störningssituationen i ledningsgruppen för undantagstillstånd.

Verksamheten vid hälsocentralen i Lovisa inskränks från och med den 16 mars på grund av pandemin. Icke brådskande tider till läkare eller hälsovårdare kan för tillfället inte reserveras. För att förhindra att mottagningarna och telefontjänsten överbelastas uppmanas alla med lindriga symtom på luftvägsinfektioner att sköta sin sjukdom hemma, att undvika onödig kontakt med andra människor samt att upprätthålla en god hygien.

Mer läsning