Östra Nyland kan bli eget vårdområde

UTREDNINGSMAN. Kari Nenonen ska utreda särlösningen för Nyland. Arkivbild. Bild: LEIF WECKSTROM

Kommunbeslutsfattarna vill att särlösningen för Nyland leder till fem nyländska vårdområden, där östra Nyland med cirka 100 000 invånare blir det minsta.

På fredagen träffade regeringens representanter, bland annat statsminister Antti Rinne och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ledande tjänstemän och beslutsfattare från alla nyländska kommuner för att diskutera den särlösning för Nyland när det gäller vårdreformen som regeringen har lovat i regeringsprogrammet.

I programmet finns en skrivning: En särlösning för hela Nyland, för huvudstadsregionen eller för Helsingfors ska utarbetas före slutet av 2019.

Alla 26 nyländska kommuner, tillsammans med Hus, har redan i april ställt sig bakom en lösning där man delar in Nyland i fem vårdområden för primärvården medan Hus tar hand om den specialiserade vården.

Den här modellen fördes fram som den enda möjliga på fredagen.

Trots att kommunerna är eniga blir det ingen barnlek att sy ihop ett fungerande paket. Bland de öppna frågorna finns bland annat grundlagsenligheten, finansieringsmodellen och demokratiaspekten.

Utredningsman

Kari Nenonen har utsetts till utredningsman för den nyländska särlösningen. Nenonen har tidigare jobbat bland annat som stadsdirektör i Vanda och i Uleåborg, som verkställande direktör för Hus och på Finlands kommunförbund.

Lösningen med fem vårdområden räknar med ett område för Helsingfors, med 650 000 invånare, för västra Nyland med 460 000 invånare, Vanda och Kervo med 265 000 invånare. mellersta Nyland med 200 000 invånare och östra Nyland med 100 000 invånare.

Till östra Nyland räknas Sibbo, Askola, Borgå, Mörskom, Lovisa och Lappträsk.

Både Sibbos, Borgås och Mörskoms kommundirektörer kommenterade fredagsmötet på Twitter.

Mikael Grannas i Sibbo konstaterade att fem områden också är Sibbos lösning, att särlösningen måste gälla hela Nyland och att kommunerna måste få rätt att producera vårdtjänster också i framtiden.

Jukka-Pekka Ujula i Borgå betonade samstämmigheten i Nyland om vilken modell som bör väljas. Han skrev också att han anser att Nenonen är ett bra val till utredningsman.