Östra delen av Östnyland blir utan morgontidning

Bild: Ksf Media

Posten har publicerat sin karta över områden i Nyland där posten slutar dela ut morgontidningar. I delar av Östnyland tar KSF Medias morgonavtal med posten slut den 8 december.

KSF Media, med tidningarna Östnyland, Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Loviisan Sanomat och Hangötidningen, fortsatte förhandla med posten in i det sista.

– Posten sade upp avtalet med oss redan i somras, men under den sex månader långa uppsägningstiden förhandlade vi intensivt om framtiden, säger tryck- och distributionschef Niklas Palm. Tyvärr är det största tidningshuset, Sanoma, som dikterar de nya avtalen.

Områden där Sanoma har många prenumeranter får också i fortsättningen sina tidningar på morgonen medan områden med få Sanoma-prenumeranter, som den svenska skärgården och glesbygden i Nyland, blir utan morgonutdelning.

På kartan kan man se att Monby och Askola kyrkoby i kommunen Askola hör till de små öar i östra Östnyland där posten kommer att fortsätta med sin morgonutdelning.

De östra delarna av Borgå, liksom skärgården, blir utan morgonutdelning, medan närheten till huvudstadsregionen räddar de västra och norra delarna av Borgå och hela Sibbo. I Lovisa stadskärna fortsätter morgonutdelningen liksom längs vägen ner till kärnkraftverken.

På de områden som på kartan är utmärkta med ljusblå färg kommer morgonutdelningen av avslutas under de närmaste månaderna. För östra och västra Nyland gäller den 8 december, medan till exempel Vichtis och en del av Askola får morgontidningar till 21 december. I delar av norra Nyland, med bland annat Nurmijärvi, Kervo och Järvenpää avslutas morgonutdelningen den 8 januari.

Posten kommer att dela ut tidningar under lördag- och söndagsmorgnar. Mellan klockan 6 och 10 lovar posten att veckoslutstidningarna landar i postlådan.

Största utmaningen

FAKTA

Alternativ

Prenumeranter som vill ha sin papperstidning alldeles som förut, men med dagsposten, behöver inte göra någonting.

Alla som prenumererar på Östnyland, Hbl eller Västra Nyland har en prenumeration på e-tidningen inbakad i priset.

Den som vill kunna läsa tidningen redan på morgonen, faktiskt redan från klockan ett på natten, kan göra det elektroniskt.

E-tidningen kan läsas med dator och på nyhetsappen HBL 365 med smarttelefon och pekplatta.

– Distributionen av papperstidningen är vår absolut största utmaning just nu, säger KSF Medias verkställande direktör Jens Berg. Nyland är vårt viktigaste område. Nu vittrar postens service sönder och goda råd är dyra.

– Det här drabbar alla tidningar som ges ut på de områden som nu blir utan morgonutdelning och det är naturligtvis läsaren som lider mest. För KSF Media är det en unik situation att hela vårt servicenätverk undermineras.

Posten erbjöd efter långa förhandlingar att fortsätta att sköta morgonutdelningen också på de områden som nu är utmärkta med ljusblått på kartan.

– Det hade blivit fruktansvärt dyrt. Vi skulle få räkna med en fördubbling av prenumerationspriset och det går inte, säger ekonomidirektör Maria Stocks.

De nya utdelningsrutinerna berör många av KSF:s prenumeranter.

– Vi har räknat att ungefär 5 400 av våra prenumeranter bor på de områden i Nyland som går miste om sin morgonutdelning den 8 december, säger Niklas Palm. Det här är en förändring som är av stor, negativ, betydelse för oss och för hela svenskbygden.

Brev till alla

FAKTA

09 8566 8366

KSF Media öppnar på måndag en telefonlinje för alla som har frågor om morgonutdelningen.

Man kan ringa till numret ovan alla vardagar mellan klockan 8 och 19.

Marknadsföringschef Christoffer Lundén har dragit upp riktlinjerna för hur KSF Medias prenumeranter ska få information om den nya situationen.

– Alla prenumeranter som berörs av att morgonutdelningen upphör kommer att få ett brev från oss inom de följande två veckorna. Vi skickar ut de första breven nu på måndag.

Eftersom postens utdelningsrutter inte går spikrakt genom terrängen eller ens följer postnummergränserna kommer det att uppstå situationer där en prenumerant får sin morgontidning som förut medan grannen blir utan. Därför är det viktigt att vänta på sitt brev, speciellt för den som bor i kartans gränsområden.

– Vi öppnar en speciell servicelinje på måndag som prenumeranterna kan ringa om de har frågor om morgonutdelningen, säger Lundén.

Det är bara om man har frågor om utdelningen man ska ringa det här numret, se faktaruta. Den som vill göra ändringar i sin prenumeration ringer som vanligt KSF Medias kundservice.

Dåligt beslut

För Liljendalbon Tom Liljestrand, stadsfullmäktiges första vice ordförande i Lovisa är beskedet inte välkommet.

– Det är ett dåligt beslut och jag tycker att våra högsta beslutsfattare borde ha reagerat tidigare och satt stopp för det.

– Det här kommer att drabba tidningarna hårt, det är klart. Jag har många dagstidningar och har tyckt om att läsa papperstidningar på morgonen. Det är klart att jag också kan läsa digitalt, men det är inte riktigt detsamma.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist, SFP, bor själv i Tenala, en ort som kommer att bli utan morgonutdelning.

– Det finns ju ingen lag på att posten ska dela ut morgontidningarna och därför har riksdagen ingen möjlighet att på något sätt ingripa i avtalen mellan posten och tidningshusen.

– Jag tycker att det är jätteilla att det går så här. Man kan konstatera att det inte finns någon rättvisa och ingen logik, annat än en ekonomisk logik, bakom att kartan ser ut som den gör. Det här beslutet drabbar främst svenskbygderna eftersom det är områden med många prenumerationer på Helsingin Sanomat som får hålla kvar morgonutdelningen.

Blomqvist hoppas att man kan hitta nya lösningar, som till exempel att dela ut all post på en gång, men på morgonen.

– Jag vill tro på en framtid för papperstidningen och hoppas att den svåraste tiden är nu, att det ännu blir bättre.

Ny postlag

Borgås egen riksdagsledamot Mikaela Nylander, SFP, ser ytterligare faror som hotar.

– Dagens situation är mycket bekymmersam och om man ännu sätter till planerna på den nya postlagen blir det bara värre.

Den nya postlagen innebär att posten bara skulle behöva dela ut post, dagsposten, tre dagar i veckan. Lagförslaget är nu på utlåtanderond.

– Om den lagen går igenom finns det efter det inget mer att förhandla om, säger Nylander. Jag hoppas att regeringen tänker om. Om vi ska hålla hela landet befolkat måste alla erbjudas en så grundläggande funktion som postutbärning fem dagar i veckan.

– I stället kunde man tänka om och dela ut dagsposten tillsammans med morgontidningarna. Morgontidningen är fortfarande så viktig för så många.

En nedskärning av antalet utdelningsdagar är ganska unikt i europeiska förhållanden, där det ännu finns länder med postutdelning också på lördag.

Mer läsning