Östnylänningarna är trygga i sin vardag

KAN PÅVERKA. Att se till att brandvarnaren fungerar är ett bra sätt att påverka sin egen trygghet. Bild: Mostphotos

Östnylänningarna upplever att de kan påverka tryggheten i sin vardag och fler än fyra av fem känner sig trygga eller ganska trygga.

De allra flesta, 82 procent av de som svarade, känner sig trygga eller ganska trygga enligt en enkät om säkerhet riktad till invånare i Askola, Lappträsk, Mörskom, Lovisa, Borgå och Sibbo. Siffran är en aning lägre än för två år sedan när 86 procent kände sig trygga eller ganska trygga.

Det allmänna trafikbeteendet upplevdes som den största säkerhetsrisken. Också den världspolitiska situationen och flyktingkrisen samt den allt öppnare rasismen väcker oro bland de 935 personer som svarade på enkäten. Enligt Östra Nylands polisinrättning har mottagningscentralerna i östra Nyland inte gett någon anledning till oro.

–Mottagningscentralerna i Borgå och Lovisa har varit lugna ställen. De har inte sysselsatt polisen med larm eller förundersökningar. Till och med den vanliga skolan sysselsätter polisen mera, säger Leif Malmberg vid Borgåpolisen i ett pressmeddelande.

Möjligheter att påverka

I enkäten framkommer också att de egna möjligheterna att påverka tryggheten nu upplevs som bättre än 2014. Av de som svarade upplevde 63 procent att de hade möjlighet att själva påverka den upplevda säkerheten mycket eller ganska mycket medan motsvarande siffra för två år sedan var 58 procent.

De fritt formulerade svaren i enkäten är ett tecken på att östnylänningarna aktivt försöker främja trygghetskänslan hos sig själv och sina närmaste. Hit hör små vardagsgärningar som att sanda gårdsplanen, byta batterier i brandvarnare och använda elapparater på ett tryggt sätt.

Östnylänningarna verkar också vara laglydiga i trafiken eftersom ett lugnt beteende i trafiken och att köra enligt regler och hastighetsbegränsningar nämndes som goda sätt att främja säkerheten i närmiljön.

Mer läsning