Östnyländska präster viger inte ännu par av samma kön

Bild: Kristoffer Åberg

Prästerna i de svenskspråkiga församlingarna i Östnyland tänker inte viga par av samma kön när den könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft i början av mars. Det är inte tillåtet i kyrkolagen. Magistraten däremot väntar sig en livlig vigselvår.

Församlingarna i regionen följer kyrkolagen och -ordningen, som tillsvidare tillåter präster att viga par endast av motsatt kön. Det blir kyrkomötets uppgift att ta ställning till om kyrkolagen borde ändras.

– Vi följer biskopens anvisningar, det vill säga vi följer kyrkolagen på alla punkter, svarar Linus Stråhlman, präst vid de svenska församlingarna i Liljendal och Lappträsk på en förfrågan per e-post.

De svenskspråkiga församlingarna i Borgå, Sibbo och Lovisa är inne på samma linje.

Präster följer kyrkans order

Kontraktsprost Karl af Hällström i Lovisa skulle vara beredd att viga homosexuella par. Han säger att prästerna och församlingen kan och bör göra allt för att göra parets bröllopsdag så lyckad som möjligt, trots att prästerna inte i dagens läge får förrätta den juridiska vigseln.

En präst som gärna skulle viga alla som har en juridisk rätt till det bör enligt af Hällström ändå avhålla sig och undvika "soloåkning" innan kyrkan lyckats avgöra frågan om kyrklig vigsel för samkönade par.

– Vi är inte präster för vår egen skull utan därför att kyrkan har vigt oss till uppgiften. Församlingen är inte i allt självständig och oberoende utan är en del av kyrkan. Därför är vi alla skyldiga att vara lojala mot kyrkans gemensamma linje. Det finns lagliga sätt att försöka ändra den linjen, men civil olydnad, hur romantisk den än skulle vara, hör inte till dem.

Både domprost Mats Lindgård i Borgå och kyrkoherde Helene Liljeström i Sibbo är inne på samma linje. Båda skulle vara redo att viga par av samma kön och är inte de enda inom sina församlingar. Båda tänker ändå vänta på lov av stiftet.

– Jag tycker att det är viktigt att präster håller sig till det som kyrkan gemensamt har kommit överens om, oberoende av hur man personligen uppfattar en viss sak, säger Lindgård.

Jämför med frågan om kvinnor som präster

Det är också viktigt att de präster som anser att kyrkan borde viga endast heterosexuella par är villiga att samarbeta. Mats Lindgård jämför frågan om samkönade vigslar med den om kvinnopräster.

– Jag tycker till exempel att de präster som tycker att det är fel att kvinnor är präster ändå på alla plan ska samarbeta med sina kvinnliga kolleger, eftersom man valt att tjänstgöra i en kyrka där kvinnor och män är präster.

Frågan om den evangelisk-lutherska kyrkan borde viga par av samma kön är intressant på ett principiellt plan, och ingalunda så svartvit som man tror, säger Linus Stråhlman.

– Vigslar, så fina och viktiga som de är, är ändå bara en liten del av allt det praktiska arbete som präster gör.

Träder i kraft den 1 mars 2017.

Talar inte om man och kvinna utan om personers rätt att gifta sig.

Äktenskap kan ingås genom kyrklig eller borgerlig vigsel.

Registrerade religiösa sammanslutningar har rätt att bestämma vem de viger.

Ett registrerat parförhållande kan ändras till äktenskap i magistraten.

Gifta personer som har bytt kön tvingas inte längre ändra ett heterosexuellt äktenskap till ett registrerat parförhållande.

Gifta par av samma kön får möjligheten att adoptera ett barn utanför familjen tillsammans.

Även definitionen för samboförhållande förändras, vilket påverkar parets socialskydd.

Föräldraskap till barn som föds i ett homosexuellt äktenskap avgörs också i framtiden av adoption inom familjen, en process som upplevs som byråkratisk.

Källa: Seta

Bönestund okej, vigsel nej

Bland annat i Liljendal, Lappträsk och Sibbo har det i flera års tid varit möjligt att välsigna eller hålla en bönestund för par av samma kön även i kyrkan och i församlingens lokaler.

– Alla tre präster inom Sibbo församling ställer sig positivt till att medverka vid förbönstillfälle och fest för par som har vigts i magistraten, berättar Helene Liljeström. Det kan ordnas i kyrkan eller i församlingens lokaler. Civilvigsel är inte tillåtet i kyrkan, oberoende av parets kön, påpekar Liljeström.

Prästerna väntar sig varierande respons från församlingsmedlemmarna om linjedragningen och eventuella förändringar i den.

– Jag väntar mig ingen dramatik i församlingen, säger Helene Liljeström. Frågan delar åsikter och vi vill vara öppna med vad prästerna i församlingen anser.

Karl af Hällström väntar och ser.

– Trots att frågan är principiellt viktig är det få som berörs av den personligen. Därför blir kanske den direkta responsen rätt lam.

Mer jobb för magistraten

Nylands magistrats Borgåenhet har fått flera förfrågningar om vigsel av personer av samma kön, berättar häradsskrivare Marjo Valkonen.

– Flera har också haft frågor om hur man ändrar ett registrerat parförhållande till ett äktenskap, men vi har inte fått några egentliga anmälningar ännu.

Befolkningsregistercentralen har fortfarande inte publicerat den blankett som behövs för att göra en anmälan. Fem eller färre par av samma kön har redan bokat vigsel vid magistraten i Borgå. Valkonen kan inte avslöja det exakta antalet.

– Vi räknar med att antalet vigslar i vår kommer att stiga något. Troligen har en del par inte haft lust att registrera sitt förhållande utan hellre väntat på möjligheten att ingå äktenskap.

Mer läsning