Östnyländsk familjerättslig enhet planeras

FÖREBYGGANDE HJÄLP. Skilsmässofamiljer kan få hjälp av planerad familjerättslig enhet. Bild: Cata Portin

Skilsmässofamiljer ska kunna få kvalitativ hjälp i god tid.

Riktlinjerna har dragits upp för en gemensam östnyländsk familjerättslig enhet.

– Inför vårdreformen kan det vara bra att ha en etablerad enhet som ger service åt ett större område, säger Annika Immonen, chef för barnfamiljearbetet i Borgå stad.

– Programmet för utvecklandet av barn- och familjetjänster är dessutom ett av regeringens spetsprojekt.

Därför har man i Borgå, Lovisa, Askola och Sibbo planerat en gemensam familjerättslig enhet som kan ge förebyggande hjälp åt skilsmässofamiljer, men också hjälpa till exempel i adoptionsfrågor.

Det handlar om de uppgifter som normalt i kommunerna sköts av barnatillsyningsmännen. I små kommuner har tjänstemännen som fungerar som barnatillsyningsmän också många andra uppdrag . Därför vill man nu skapa en större östnyländsk enhet med specialister på området.

Oftast behövs inte så många träffar för att man ska få resultat, så det kan bli fråga om tre eller fyra möten mellan barnatillsyningsmännen och familjen.

Tio procent behöver medlare

– Tanken är att servicen ska koncentreras till Borgå, men under en övergångsperiod kan vi ha en mottagning också i Lovisa, säger Immonen.

– Oftast behövs inte så många träffar för att man ska få resultat, så det kan bli fråga om tre eller fyra möten mellan barnatillsyningsmännen och familjen.

I de allra flesta skilsmässofall där familjen har minderåriga barn klarar föräldrarna av att komma överens sinsemellan.

En del behöver hjälp med att skriva ett avtal om umgängesrätt och underhåll, till exempel.

– Ungefär tio procent behöver hjälp av utomstående medlare, säger Immonen. Det är här vi vill komma in i ett tidigt skede för att förhindra utdragna och svåra vårdnadstvister.

En del av fallen går till rätten. Den planerade nedskärningen inom tingsväsendet som leder till att Borgå endast blir en tingsplats utan kanslifunktioner kommer att komplicera samarbetet mellan rätten och barnatillsyningsmännen, och motiverar i sig en egen östnyländsk familjerättslig enhet.

Social- och hälsovårdsnämnderna i de enskilda kommunerna kommer att behandla ärendet ännu i början av sommaren.

Man har räknat med att den kommande enheten skulle sysselsätta en klientsekreterare på halvtid och fyra barnatillsyningsmän. Årsbudgeten skulle vara cirka 300 000 euro.

Mer läsning