Östersundomplanen till ny runda

DYRT. Metron är en av de stora frågorna i Östersundomplanen. Bild: Arkiv

Den omtalade Östersundomplanen är återigen aktuell för en ny beslutsrunda.

Det är ingen lätt process när den del av Nylands landskapsplan som saknas ska behandlas. Östersundomplanens tidigare förslag överklagades av NTM-centralen på grund av miljöfrågor, och saken behandlas nu i förvaltningsdomstolen.

Den processen blir sannolikt onödig inom en snar framtid när landskapsstyrelsen och de berörda kommunerna – Sibbo, Vanda och Helsingfors – ska rösta om att godkänna en uppdaterad version av planen.

Nödvändig plan

Först ute att ta ställning till planen är landskapsstyrelsen på måndag, varefter de berörda kommunerna tar upp saken.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas säger att det är viktigt att få Östersundomplanen godkänd, att man har en framtidsvision och inte ett hål i landskapsplanen.

– Det är viktigt med en helhetsbild med tanke på framtida utveckling, speciellt utvecklingen längs Borgå motorväg under de närmaste tio åren.

Därför kommer han för sin del att föreslå att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner det nya förslaget. Saken är första gången uppe i styrelsen om ett par veckor.

– Det är sannolikt att det kommer besvär. Jag utgår ifrån det. Så är det alltid med Östersundomplanen. Jag tror inte att stötestenarna är tillräckligt lösta för att undvika det.

Den aktuella planen är version nummer tre, och bland förändringarna finns bland annat större fokus på miljön, ett mindre befolkningsunderlag och därmed klart större kostnader för att bygga ut området. När man tidigare talade om 100 000 invånare, ligger nu siffran på 70 000.

– Det betyder att det kommer att kosta skjortan när man väl börjar utveckla området. Det minskar å sin sida intresset att verkställa, och leder in fokus på andra områden.

Grannas räknar oavsett inte med att något börjar hända på en väldigt lång tid, eftersom Helsingfors prioriterar områden som Malms flygplats och Fiskestranden.

– Jag räknar med åtminstone 10 eller 20 år innan något börjar hända i Östersundom.

När det väl börjar röra på sig så är det fråga om miljardsummor, inte minst på grund av metrodragningen.

Vit fläck

Rent byråkratiskt är det kommunerna som i sista hand godkänner eller förkastar Östersundomplanen. Det är ändå en lite komplicerad process där också Grannas är osäker på vad som händer om landskapsstyrelsen inte godkänner planen, men kommunerna gör det.

– Men om kommunerna för sin del inte godkänner planen så går den inte vidare.

Landskapsplanen och Östersundomplanen går hand i hand – där den senare är en "vit fläck" i Nylands landskapsplan, som Mikael Grannas uttrycker det. Den spelar ändå ingen roll för helheten, eftersom landskapsplanen kan verkställas också innan man kommer till skott i Östersundom.

Det intressanta för Sibbos del är Majviken, det vill säga de östra delarna som händelsevis inte heller någonsin varit föremål för besvär.

– Den stora frågan är metron och hur den dras. Det handlar om hur människor rör sig i framtiden, om ungefär trettio år. Personligen ifrågasätter jag att metron ens är konkurrenskraftig då. Det kommer andra metoder fortare än vi anar, som stora robotbussar.

Mer läsning