Östbanan utreds i höst – Lovisa blir på sidan om

LOVISA NOBBAS. Den östbana som staten nu utreder går inte via Lovisa. Mikaela Nylander uppmanar regionen att göra en egen undersökning. Bild:

Staten utreder i höst en tågbana från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå och Kouvola till S:t Petersburg. Östnyland har i årtionden lobbat för dragningen Borgå-Lovisa-Kotka.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) säger att trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) under diskussioner i riksdagen bekräftat att man under hösten utreder östbanan.

Nylander påpekar att Östra Nyland under flera årtionden eftersträvat tågförbindelse.

– Frågan är av stor strategisk betydelse eftersom orter med tågförbindelse tillåts växa och utvecklas på ett helt annat sätt än områden som saknar bana. Klimatpolitiska målsättningar förutsätter klimatvänliga transportlösningar.

Hon anser att eftersom en dylik utredning är aktuell så måste regionen delta och internt diskutera hur man ställer sig till den nya dragningen som alltså inte går via Lovisa.

– Dragningen Borgå-Lovisa-Kotka har inte fått lika stort stöd som Borgå-Kouvola nu ser ut att få på nationell nivå. Det är också viktigt för oss i Östnyland att föra diskussion med Nylands landskapsförbund om framtida järnvägstrafik.

Hon framhåller att en utredning ännu inte innebär konkreta satsningar. Kommande regering blir tvungen att prioritera mellan flera stora järnvägsprojekt.

– Den utredning som nu startar sätter stor press på att vidareutveckla alternativet Borgå-Lovisa-Kotka. Det är upp till kommunerna och andra aktörer att göra en motsvarande utredning. De regioner som genom brett samarbete lyckas skapa nya finansieringsmodeller och koncept för förverkligande får också statlig delfinansiering. Detta innebär att både näringslivet och kommuner måste delta på ett helt nytt sätt.

Mer läsning