Osäkra nätsurfare får goda råd – ÖN visar hur du läser tidningen elektroniskt

VÄLKOMMEN. Östnylands chefredaktör Helén Kurri visar gärna hur man läser tidningen digitalt Bild: Kristoffer Åberg

På tisdag (den 9.10) kan du bekanta dig med datateknik och elektroniska tjänster i Äppelbackens servicecenter klockan 10-13.

Det mesta kan skötas elektroniskt i dag. Man kan läsa tidningar, betala räkningar och beställa resor. Tidningen Östnyland är en av många lokala företag och institutioner som ger råd hur man kan använda elektroniska tjänster.

Seniorsurfdagen är en del av äldreveckans program i Borgå. Du hittar det fullständiga programmet på www.borga.fi/aldreveckan.